Novosti

29. 06. 2021.

29. lipnja - Dan pravosudne policije

www.spph.hr - Nakon provedene ankete među službenicima pravosudne policije većina službenika odlučila se za 29. lipanj kao Dan pravosudne policije. Zahvaljujemo se svim službenicima koji su podržali našu inicijativu da se Dan pravosudne policije održava na dan 29. lipnja (sv. Petar). U prilogu dopis ministra Malenice o načinu obilježavanja Dana pravosudne policije.