Novosti

01. 03. 2006.

80% kućanstava ima prihode manje od potrebnih

(HRT Teletext) Prosječno hrvatsko kućanstvo u 2005. godini mjesečno je raspolagalo s oko 6.000 kn, (815 eura), a prema njihovoj subjektivnoj procjeni za zadovoljenje osnovnih troškova i potreba trebalo bi im oko 8.690 kn (1.174 eura).
Istraživanje kretanja prihoda i troškova, koje je provela GfK agencija na uzorku od 1.000 kućanstava drži da ima prihode veće od potrebnih, a oko 14% ima dostatne prihode. Iz toga proizlazi da četiri petine ili gotovo 80% kućanstava u Hrvatskoj ima problema s pokrivanjem troškova.