Novosti

17. 07. 2023.

Cijene u lipnju 2023. više za 7,6% u odnosu na lipanj prošle godine

Izvor: DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Najveći porast ostvaren u skupinama Restorani i hoteli te Hrana i bezalkoholna pića

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u lipnju 2023. u odnosu na lipanj 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 7,6%, dok su u odnosu na svibanj 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,9%.

Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama Restorani i hoteli, za 15,7% (doprinos porastu od +0,79 postotnih bodova), Hrana i bezalkoholna pića, za 14,7% (+3,90 postotnih bodova), Razna dobra i usluge, za 10,6% (+0,66 postotnih bodova), Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 9,7% (+0,56 postotnih bodova), Odjeća i obuća, za 8,1% (+0,50 postotnih bodova), Alkoholna pića i duhan, za 7,7% (+0,39 postotnih bodova), Rekreacija i kultura, za 7,0% (+0,36 postotnih bodova), Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva te Zdravlje, po svakoj skupini za 6,9% (doprinos porastu od +1,17 postotnih bodova u skupini Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva te +0,22 postotna boda u skupini Zdravlje).

 

Porast cijena na godišnjoj razini ublažio je pad cijena u skupini Prijevoz, za 5,3% (doprinos padu od -0,74 postotna boda).

 

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u lipnju 2023. u odnosu na lipanj 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 8,3%, dok su u odnosu na svibanj 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 1,6%.

 

Više informacija u Priopćenju.