Novosti

04. 03. 2021.

E-savjetovanje o Nacrtu pravilnika o statodinamičkim, fiziološkim i drugim naporima

NHS- Odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) čl. 17. st. 7., i čl. 101. st. 1., još davne 2014. godine bila je propisana obveza ministru nadležnom za zdravstvo, da uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za rad, u roku 90 dana od stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu, donese pravilnik kojim propisuje mjere, pravila, postupke i aktivnosti zaštite na radu radnika koji su izloženi statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima.

 

Nakon dugo, dugo vremena (više od 2400 dana!?) otvoreno je e-savjetovanje o Nacrtu pravilnika o statodinamičkim, fiziološkim i drugim naporima, kojim se propisuju mjere, pravila, postupci i aktivnosti zaštite na radu radnika koji su izloženi statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima.

 

Savjetovanja o Nacrtu ovog pravilnika otvoreno je do 26. ožujka 2021. godine, dok je očekivano vrijeme objave izvješća o provedenom e-savjetovanju krajem mjeseca svibnja 2021. godine.

 

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane dionike sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu da se aktivno uključe u postupak e-savjetovanja na poveznici:

 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16054

 

Naime, osobito je važno napomenuti kako će nakon provedenog postupka e-savjetovanja, donošenja i stupanja na snagu Pravilnika o statodinamičkim, fiziološkim i drugim naporima, prestati važiti Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (Narodne novine, broj 42/05) i Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (Narodne novine, broj 69/05).

CK