Novosti

23. 09. 2020.

ETUC - EU štiti radnike od još 3 karcinogene tvari - no to nije dovoljno

ETUC/NHS - Sindikati pozdravljaju akciju Europske komisije da zaštiti preko 1,1 milijuna ljudi od raka povezanog s radom postavljanjem obvezujućih ograničenja izloženosti trima opasnim tvarima.

Komisija je predložila obvezujuće granične vrijednosti izloženosti na radu (BOEL) za akrilonitril, spojeve nikla i benzen kao dio revidiranja Direktive o karcinogenim i mutagenima tvarima (CMD).

 

Novo zakonodavstvo posebno će zaštititi radnike u proizvodnoj i građevinskoj industriji. Od 2014. godine do danas postavljena su nova ili ažurirana ograničenja na 27 karcinogenih tvari.

 

No, ništa se nije poduzimalo na ograničavanju razine izloženosti na još 20 supstanci koje uzrokuju rak, dok postojeća ograničenja izloženosti uobičajenim karcinogenima na radnom mjestu poput kristalnog silicijevog dioksida, emisija dizela i azbesta ne nude dovoljnu zaštitu i hitno ih je potrebno ažurirati. Cilj Europske konfederacije sindikata (ETUC) je imati najmanje 50 prioritetnih karcinogenih tvari s BOEL-om temeljem CMD-a do 2024. godine.

 

Uz to, neke od obveza iz prethodnih revizija direktive još uvijek trebaju biti ispunjene unatoč isteku roka za to. ETUC stoga potiče Europsku komisiju da proširi opseg CMD-a na tvari otrovne za reprodukciju i na opasne lijekove.

 

S obzirom da je do 12% svih karcinoma povezano s poslom, ETUC također traži novi koherentan i transparentan sustav postavljanja ograničenja izloženosti temeljen na sustavu Njemačke i Nizozemske.

 

Zamjenik glavnog tajnika ETUC-a Per Hilmersson izjavio je: “Nitko ne smije biti izložen riziku od raka kad ode na posao. Nova ograničenja u EU na tri tvari koje uzrokuju rak korak je u pravom smjeru, ali premalo u trenutku kada 100.000 ljudi godišnje umre od raka povezanog s radom.

 

"U potpunosti je neprihvatljivo da radnici još uvijek nemaju zaštitu od 20 tvari s visokim rizikom pa Komisija mora nastaviti ažurirati zakonodavstvo kako bi osigurala ograničenja izlaganja svim najopasnijim tvarima koje uzrokuju rak."