Novosti

08. 05. 2021.

ETUC i EGSO o socijalnom samitu u Portu

ETUC - Izjava iz Porta mora biti prekretnica za Europu

NHS – 7. svibnja 2021. godine na socijalnom samitu u Portu predsjednica Europske komisije, predsjednik Europskog parlamenta, premijer Portugala, koji trenutačno predsjeda Vijećem EU-a, europski socijalni partneri i organizacije civilnog društva usvojili su zajedničku izjavu o obvezama u socijalnim pitanjima kojom su se obvezali angažirati u ispunjavanju ciljeva iz akcijskog plana za provedbu Europskog stupa socijalnih prava. Tri su glavna cilja koje treba ostvariti do 2030. godine :

- zaposleno bi trebalo biti barem 78% osoba u dobi od 20 do 64 godine

- barem 60% svih odraslih osoba trebalo bi pohađati neki oblik osposobljavanja svake godine

- broj osoba kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost trebao bi se smanjiti za barem 15 milijuna, a među njima bi trebalo biti barem 5 milijuna djece manje.

Komentirajući Izjavu sa Socijalnog summita EU u Portu, glavni tajnik Europske konfederacije  sindikata (ETUC) Luca Visentini rekao je:

„Današnja deklaracija predstavlja simboličnu prekretnicu za Europu, koja ju počinje vraćati na socijalni put ugrađen u osnivačke ugovore, a koji je potreban za pravedniji izlazak iz pandemije.

 

„Vizija o kojoj su se danas složili čelnici i socijalni partneri ima potencijal za podizanje radnog i životnog standarda ljudi širom kontinenta - ali samo ako se obećanje Stupa socijalnih prava  pretoči u konkretne politike na europskoj i nacionalnoj razini. Čelnici moraju ispuniti slogan summita: vrijeme za ispunjavanje.“

 

„Napredak mora započeti oporavkom ljudi od krize uzrokovane bolešću Covid-19 koji čuvanje i stvaranje kvalitetnih i dobro plaćenih radnih mjesta masivnim javnim ulaganjima stavlja ispred rigidnih pravila o kontroli duga.“

 

„Ponovno pokretanje socijalne Europe moguće je samo kroz temeljni pomak u našem ekonomskom modelu s modela koji se temelji isključivo na ostvarivanju dobiti i produktivnosti na onaj koji se fokusira na dobrobit ljudi i poštuje okoliš, socijalnu pravdu i pojedinačna i kolektivna prava.

 

“Desetljeće štednje Europu je učinilo ekonomski siromašnijom i politički podijeljenijom. Ovaj summit mora biti početak desetljeća društvenog napretka koji nikoga ne ostavlja iza sebe. "

 

Govor Luce Visentinija na socijalnom summitu EU 

 

U danas potpisanoj izjavi, institucije EU-a, portugalsko predsjedništvo i socijalni partneri dogovorili su za:

 

- „Održavanje hitnih mjera potpore koliko god je potrebno“ 

- „Inkluzivan, održiv, pravedan i radnim mjestima bogat oporavak“ 

- „Poticanje pristojnih uvjeta rada i poštene plaće za sve“ 

 „Jačanje nacionalnih sustava socijalne zaštite kako bi se osigurao dostojanstven život za sve" -"Promicanje ravnopravnost spolova, uključujući zaustavljanje razlike u plaćama među spolovima i jamčenje prava na jednaku plaću za rad jednake vrijednosti." MH

 

EGSO na Socijalnom samitu u Portu

Socijalni samit u Portu održan je 7. i 8. svibnja 2021. u organizaciji portugalskog predsjedništva Vijeća EU. Opći je cilj bio utvrditi program europske socijalne politike za sljedeće desetljeće i osigurati da se suočimo sa sadašnjim i budućim izazovima, a da se pritom nikoga ne zapostavi. Na konferenciji na visokoj razini države članice, europske institucije, socijalni partneri i civilno društvo sastali su se kako bi ojačali svoju predanost provedbi Europskog stupa socijalnih prava.

 

EU je 2017.  godine proglasio Europski stup socijalnih prava. Tim stupom utvrđuje se 20 ključnih načela koja nas usmjeravaju prema snažnoj socijalnoj Europi koja je pravedna, uključiva i s mnogim mogućnostima u 21. stoljeću.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO)  aktivno je sudjelovao na Socijalnom samitu u Portu uz poruku: Stavite ljude u središte naših aktivnosti za ekonomski prosperitet, socijalnu uključenost i održivost!

 

EGSO želi i namjerava imati aktivnu ulogu u zajedničkim europskim naporima kako bi se načela Europskog stupa socijalnih prava (ESSP) pretočila u akciju i izgradila pravednija i prosperitetnija Europa za sve.

 

Predstavnici EGSO-a izrazili su predanost Odbora poticanju ekonomske i socijalne obnove stavljanjem ljudi u središte javnih politika. EGSO će surađivati s drugim institucijama EU-a, državama članicama i građanima na postizanju ciljeva utvrđenih Akcijskim planom ESSP-a. To uključuje poticanje zapošljavanja, jačanje obrazovanja, smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti.

 

Kroz naše aktivnosti možemo učiniti da se Europa oporavi ili možemo biti ambiciozniji i učiniti da napreduje! Kako bi se to dogodilo, trebali bismo stvoriti uvjete za prosperitet EU-a stvaranjem radnih mjesta, rekla je predsjednica EGSO-a Christa Schweng. Također bismo trebali osigurati da svi građani budu podržani i osnaženi stjecanjem relevantnih vještina za posao i život, kako bi mogli s povjerenjem gledati u budućnost.

 

Tijekom svojeg izlaganja snažno je istaknula potrebu da svi ljudi - bez obzira na njihov radni status ili dob - steknu prave vještine koje će im omogućiti da budu aktivni građani, pripremiti ih za promjene u svijetu rada i izbjeći neusklađenosti koje u konačnici sputavaju ekonomski rast i konkurentnost EU-a.

 

Odbor je usvojio rezoluciju uoči Samita. U dokumentu EGSO poziva sve dionike da pri stvaranju održive budućnosti daju jednaku težinu ekonomskim, socijalnim i okolišnim dimenzijama.

 

Predsjednica EGSO-a i predsjednici triju skupina EGSO-a - koji predstavljaju europske poslodavce, radnike i ostale organizacije civilnog društva različitih interesa - sudjelovali su na radnim sjednicama Samita, koje su se bavile temama povezanim s predloženim ciljevima Akcijskog plana: rad i zapošljavanje , vještine i inovacije te socijalna država i socijalna zaštita.

 

Predsjednik Grupe poslodavaca, Stefano Mallia, rekao je: „Kako proces cijepljenja ubrzava, Europa mora ponovno stati na noge. Najhitniji ekonomski i socijalni izazov u Europi je smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima. Sva naša energija mora se usmjeriti na stvaranje održivih radnih mjesta otpornih na budućnost i omogućavanje ljudima stjecanje vještina koje su im potrebne za napredak u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Nacionalni sustavi obrazovanja i osposobljavanja trebali bi se brzo modernizirati kako bi se predvidjele i pružale vještine i kompetencije relevantne za trenutne i buduće potrebe tržišta rada.“

 

Predsjednik Radničke skupine, Oliver Röpke, rekao je: „Godinama su sindikalni pokret i drugi akteri civilnog društva upozoravali na potrebu rješavanja nesigurnog rada. No, bez političke volje i novog socijalnog i ekonomskog modela koji jača uvjete za kvalitetno otvaranje novih radnih mjesta, najbolje politike tržišta rada nikada neće biti dovoljne. Iskoristimo novi zamah koji daje pandemija COVID-19 kao katalizator radikalnih promjena koje su nam potrebne da bismo zajamčili pravednija i otpornija društva, s održivim ekonomskim modelom i s dobrobiti ljudi u središtu.“

 

Séamus Boland, predsjednik Grupe Raznolikost Europe, rekao je: „Postizanje ciljeva Akcijskog plana bit će moguće samo inicijativama odozdo prema gore koje identificiraju rješenja i rješavaju društvene izazove, uključujući sve ljude, posebno najranjivije i marginalizirane, čiji se glas često ne čuje. Konačno, Stup socijalnih prava mora na pravi način uzeti u obzir srednjoročni i dugoročni utjecaj krize COVID-19 na europske zdravstvene sustave. Jedno je sigurno: Socijalni stup došao je u najbolje moguće vrijeme za EU. Građani traže socijalniju Europu. Vrijeme je da čelnici EU-a zajednički djeluju u skladu s tim željama.“

 

 

Izjava iz Porta o preuzetim obvezama u socijalnim pitanjima


Mi, institucije i organizacije potpisnice, okupili smo se u Portu tijekom Socijalnog samita kako bismo okupili snage u jačanju predanosti provedbi Europskog stupa socijalnih prava i iskoristili ovu jedinstvenu priliku udružiti snage za inkluzivan, održiv, pravedan i radnim mjestima bogat oporavak, zasnovan na konkurentnom gospodarstvu i koji nikoga ne ostavlja za sobom. U tom cilju ističemo sljedeće:

 

• Živimo u vremenima bez presedana. Naša zajednička ambicija za prijelaz na zelenu, socijalno pravednu i digitalnu ekonomiju oblikovat će egzistenciju ljudi širom Europe u sljedećim desetljećima, mijenjajući, između ostalog, potrošnju, distribuciju, proizvodnju i obrasce rada. COVID-19 opteretio je naše zdravstvene sustave i izložio Europu daljnjim dalekosežnim promjenama u našim poslovima, obrazovanju, gospodarstvu, sustavima socijalne skrbi i društvenom životu, što je rezultiralo dubokom ekonomskom i socijalnom krizom;

 

• Europski odgovor na COVID-19 sadržavao je mnoge negativne učinke pandemije, pokazujući blagodati koordiniranog europskog pristupa, koji bi nas trebao nastaviti voditi u zajedničkim naporima da težimo ka rješenju orijentiranih akcija uzimajući u obzir raznolikost nacionalnih sustava. Nastavit će donositi inovacije, održivi gospodarski razvoj, koheziju i ekonomsku i socijalnu konvergenciju prema gore;

 

• S povećanjem nezaposlenosti i nejednakosti zbog pandemije, važno je usmjeravati resurse tamo gdje su najpotrebniji za jačanje naših gospodarstava i usmjeravanje naših političkih napora na jednake mogućnosti, pristup kvalitetnim uslugama, stvaranje kvalitetnih radnih mjesta, poduzetništvo, prekvalificiranje i smanjenje siromaštva i isključenosti;

 

• Stoga je pravi trenutak da kolektivno utvrdimo i podržimo ambicioznu agendu snažnog, održivog i uključivog ekonomskog i socijalnog oporavka i modernizacije koja ide ruku pod ruku s jačanjem europskog socijalnog modela, tako da svi ljudi imaju koristi od zelene i digitalne tranzicije i žive dostojanstveno;

 

• 20 načela Europskog stupa socijalnih prava, proglašenih 2017. godine na Socijalnom summitu za pravedna radna mjesta i rast u Göteborgu, i dalje su kompas koji nas vodi prema snažnom, održivom, uključivom oporavku i prema ekonomskoj i socijalnoj konvergenciji prema gore;

 

• U svojoj Strateškoj agendi 2019.-2024., čelnici EU-a istaknuli su kako je Stup potrebno provesti, pretvarajući njegova načela u akciju na razini Unije i država članica uz dužno uvažavanje odgovarajućih nadležnosti. U svojim rezolucijama o Snažnoj socijalnoj Europi za pravedne tranzicije i o Jamstvu za djecu, Europski parlament također je snažno naglasio potrebu za snažnom zajedničkom zauzetošću za materijalizaciju prava i načela stupa. U raspravama koje su vodili Europski  gospodarski i socijalni odbor i Odbor regija istaknuta je važnost Akcijskog plana za europski stup socijalnih prava.

 

U tom kontekstu pozdravljamo Akcijski plan za europski stup socijalnih prava koji je predstavila Europska komisija i, koristeći najprikladnije instrumente, poštujući načelo supsidijarnosti i ograničavajući administrativni teret za male i srednje tvrtke, pozivamo sve relevantne aktere neka uče iz ove pandemije i udruže napore da:


• održavaju hitne mjere potpora onoliko dugo koliko je potrebno, promičući strateški pristup koji će olakšati stvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta i prijelaz s jednog na drugi posao;

 

• mobiliziraju sve potrebne resurse - ulaganja i reforme - za izlazak iz ekonomske i socijalne krize, za jačanje otpornosti Europe na buduće krize i za jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva, temeljenog na održivom i uključivom rastu, dostojnom radu i socijalnoj pravdi s posebnom pozornosti na okolišno, digitalno i tehnološko osnaživanje radnika, poduzeća i institucija, s naglaskom na mala i srednja poduzeća i usluge od općeg interesa;

 

• podržavaju pošteno i održivo natjecanje na unutarnjem tržištu kroz inovacije, kvalitetna radna mjesta,  dostojne plaće, primjerene radne uvjete, sigurna i zdrava radna mjesta i okoliš, jednak tretman i pravednu mobilnost;

 

• poduzimaju mjere za poboljšanje funkcioniranja tržišta rada tako da doprinose održivom gospodarskom rastu, međunarodnoj konkurentnosti, potiču dostojne radne uvjete i pravednu plaću za sve te promiču integraciju žena, mladih i ranjivih skupina na tržište rada;

 

• poduzimaju mjere za jačanje nacionalnih sustava socijalne zaštite kako bi se uz očuvanje njihove održivosti svima osigurao dostojanstven život;

 

• obrate posebnu pozornost na aktivnosti, zajednice i ljude koji su najviše pogođeni krizom COVID19 i njezinim kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim posljedicama;

 

• ojačaju teritorijalnu i socijalnu koheziju, uključivanjem europske, nacionalne, regionalne i lokalne razine vlasti, posebice se usredotočujući na sektore, skupine i teritorije s dubokim i dugotrajnim strukturnim slabostima koje prolaze kroz brze i velike transformacije te potičući  jačanje ključnih usluga i infrastrukture u ovom pothvatu;

 

• promiču autonomni socijalni dijalog kao strukturnu komponentu europskog socijalnog modela i jačaju ga na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj, sektorskoj i razini poduzeća, s posebnim naglaskom na osiguravanje poticajnog okvira za kolektivno pregovaranje unutar različitih modela koji postoje u državama članicama;

• promiču rodnu ravnopravnost, uključujući zatvaranje razlike u plaćama među spolovima i jamčenje prava na jednaku plaću za rad jednake vrijednosti;

• razvijaju javne politike koje na odgovarajućoj razini jačaju socijalnu koheziju, bore se protiv svih oblika diskriminacije, uključujući i onu u svijetu rada i promiču jednake mogućnosti za sve, posebno vodeći brigu o djeci u riziku od siromaštva, starije osobe, osobe s invaliditetom , ljude s migracijskim porijeklom, ugrožene i manjinske skupine te beskućnike;

 

• promiču sveobuhvatan pristup uklanjanju djece iz siromaštva davanjem prioriteta financiranju dječjih prava i uključivanjem dječjeg jamstva u sve sektore politika, poticanjem ulaganja u održiva radna mjesta i socijalnu potporu njihovim roditeljima;

 

• promiču civilni dijalog i podržavaju aktivnosti civilnog društva u provedbi načela Stupa.

 


Pozivamo Europsko vijeće da odobri glavne ciljeve za 2030. koje je Europska komisija predložila u Akcijskom planu za europski stup socijalnih prava i promiče:

• oporavak zaposlenosti i otvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta, kao temelj gospodarskog i socijalnog razvoja za postizanje cilja stope zaposlenosti od najmanje 78%, do 2030. godine što podrazumijeva smanjivanje razlike u zaposlenosti spolova barem na pola;

 

• ulaganje u vještine, cjeloživotno učenje i osposobljavanje koje odgovaraju potrebama gospodarstva i društva, kako bi se, također do 2030. godine, postigao cilj od najmanje 60% Europljana koji godišnje sudjeluju u osposobljavanju i promiču pristup osnovnim digitalnim vještinama za najmanje 80 % ljudi u dobi od 16 do 74 godine starosti, potičući na taj način stručnost, prekvalifikaciju, zapošljivost i inovacije;

 

• odgovarajuće politike socijalne uključenosti i socijalne zaštite kako bi se do 2030. godine smanjio broj ljudi koji žive u siromaštvu ili socijalnoj isključenosti za najmanje 15 milijuna (u usporedbi s podatcima iz 2019.), uključujući 5 milijuna djece, s posebnim naglaskom na razbijanje generacijskog ciklusa siromaštva, kao i unaprjeđenje socijalne mobilnosti.

 

Pozivamo države članice da postave ambiciozne nacionalne ciljeve koji, uzimajući u obzir početnu poziciju svake zemlje, predstavljaju odgovarajući doprinos postizanju europskih ciljeva.

 

Potvrđujemo da su, u okviru ekonomskog i socijalnog upravljanja EU-om, Europski semestar i njegovi različiti alati kao što je obnovljeni socijalni pregled, odgovarajući politički okvir za praćenje napretka u provedbi Europskog stupa socijalnih prava te  na temelju toga pozivamo na redovitu procjenu na najvišoj političkoj razini napretka prema glavnim ciljevima do 2030. i konvergenciju prema gore. Izvanredni resursi dostupni za potporu oporavku Europe šansa su koje se ne može propustiti za napredak prema boljoj provedbi potrebnih reformi na nacionalnoj razini u skladu s načelima i ciljevima Socijalnog stupa.

 

Konačno, ističemo važnost uključivanja i rasprave o tome kako ojačati socijalnu dimenziju Europe sa svim građanima u kontekstu Konferencije budućnosti Europe i šire, uključujući socijalne partnere i mobilizirajući europsko društvo.

 

Porto, 7. svibnja 2021.

 

Luca Visentini, Glavni tajnik, Europska konfederacija sindikata (ETUC)

Pierre Gattaz, predsjednik, BusinessEurope

Pascal Bolo, predsjednik, SGI EUROPE

Alban Maggiar, predsjednik, SMEunited

Piotr Sadowski, predsjednik, Social Platform

David Sassoli, predsjednik Europskog parlamenta

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije

António Costa, predsjednik Vlade Portugala