Novosti

03. 03. 2021.

Europska radnička vijeća - kako koristiti informacije dobivene od središnje uprave?

NHS - Nezavisni hrvatski sindikati sudjeluju u projektu pod nazivom "Europska radnička vijeća- ispravno postupanje s financijskim informacijama ključ za produktivnu komunikaciju i pregovore", sufinanciran sredstvima Europske unije, a čiji je nositelj poljska nacionalna sindikalna središnjica NSZZ Solidarnosc, a u kojemu su sudjelovali i radnici i sindikalni stručnjaci iz Poljske, Italije, Španjolske, Bugarske , Rumunjske i Sjeverne Makedonije. U nastavku prenosimo kratak tekst o tome kako koristiti informacije dobivene od središnje uprave.

Europska radnička vijeća – kako koristiti informacije dobivene od središnje uprave?

Svaki član Europskog radničkog vijeća (ERV) prije ili kasnije susreće se s problemom pravilne primjene i prosljeđivanja informacija, posebno ekonomskih, dobivenih na sjednicama Europskog radničkog vijeća. Što napraviti kada središnja uprava odbija pristup informacijama pozivajući se npr. na poslovnu tajnu, ugrozu interesa itd. Što napraviti kada je informacija dobivena, ali članovi ERV-a ne znaju u kojem opsegu je mogu ili trebaju proslijediti dalje: predstavnicima radnika ili samim radnicima.

 

Tematika je teška, tim više jer način primjene informacija može biti odskočna daska za daljnje faze radničkog angažiranja, odnosno za komunikaciju i suodlučivanje ili brana koja blokira prelazak u te faze. Često se događa i to da su sudionici sjednica ERV-a zatrpani golemom količinom manje ili više važnih financijskih dokumenata, često na stranom jeziku te je iz njih teško izvući ono što je najvažnije za radnike koje predstavljaju.

NSZZ SolidarnoscNSZZ Solidarnosc

 

Nacionalno vijeće NSZZ „Solidarność“ [Nezavisnog samoupravnog sindikata „Solidarnost“] prihvatilo se pokušaja konkretne pomoći po tom pitanju. Nacionalno vijeće uz dobiveno sufinanciranje Europske komisije završava međunarodni projekt „ERV – ispravno postupanje s financijskim informacijama ključ za produktivnu komunikaciju i pregovore“ namijenjen svim zainteresiranim za tu temu. Radnici i sindikalni stručnjaci iz Poljske, Italije, Španjolske, Bugarske, Hrvatske, Rumunjske i Sjeverne Makedonije radili su na tome kako poduprijeti ERV, kako bi postali bolji partneri za uprave.

 

Tijekom projekta stručnjaci su radili na stvaranju mehanizma ispravnog postupanja s informacijama i razvijanju vještina njihovog dobivanja, korištenja, interpretacije te prosljeđivanja povjerljivih i financijskih informacija na državnu razinu.

 

Vrijedi istaknuti da ne postoji niti približna niti točna definicija pojma „povjerljiva informacija“ u nacionalnim pravnim propisima. Iz materijala dobivenih iz različitih partnerskih zemalja nepreciznost tog termina često je predstavljana kao glavna prepreka uspješnijeg korištenja prava radnika na pristup informacijama, definiranog i opisanog u direktivi.

Europska komisija
Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i ukljičivanjeEuropska komisija Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i ukljičivanje

Sljedeći problem odnosi se na primjenu, tj. strategije i taktike koje koriste središnje uprave s ciljem neotkrivanja informacija ili ograničavanja njihovog opsega koristeći izgovore „povjerljivosti“ ili „poslovne tajne“. Članovi ERV-a, sudionici projekta, smatraju da su proslijeđene im informacije većinom općenite, neprecizne i beskorisne. U pravilu ih se dostavlja u zadnji tren i to u prevelikim količinama, što iznimno otežava mogućnost njihovog smislenog korištenja.

 

Temeljno olakšanje u rješenju tog problema su dobro sastavljeni ugovori o ERV-ima, u kojima su pitanja povjerljivosti i postupanja s osjetljivim informacijama pojašnjena na razumljiv i konkretan način – odnosi se to i na karakter i na rok važenja takvih informacija. Zbog toga članovi ERV-a zbog vlastite sigurnosti i mira trebaju nastojati da se u ugovore europskih vijeća unesu takve odredbe.

 

Idući cilj projekta bila je potpora članovima ERV na području postupanja s financijskim informacijama i njihovom interpretacijom. To je teška tema jer je to područje mjesto brojnih sporova i sukoba.

 

Iz perspektive uprave međunarodnog koncerna te informacije pripadaju najosjetljivijim s obzirom na golemi rizik koji predstavlja pristup do njih neovlaštenih osoba, posebice konkurencije i drugih subjekata koji ih potencijalno mogu koristiti na štetu poduzeća. Iz tog razloga one su predmet restriktivne zaštite i ograničenja na području njihovog objavljivanja i prosljeđivanja, definiranih unutarnjom korporacijskom politikom i propisima.

 

S druge strane, one su neizmjerno važne za predstavnike radnika, budući da ukazuju na opće ekonomsko stanje njihovog poslodavca. Imaju posredni i neposredni utjecaj na položaj radnika i mogu puno otkriti o vjerojatnosti grupnih otpuštanja ili ekonomskim problemima poduzeća. Takve informacije predstavljaju realan temelj za pregovaračke ustupke ili za postavljanje zahtjeva vezanih uz plaće.

 

Iz tih razloga u okviru projekta organizirani su međunarodni tečajevi za članove ERV-a, u kojima je glavni naglasak stavljen na poboljšavanje vještina korištenja opće dostupnih financijskih dokumenata poduzeća, a zatim na odgovarajući izbor pojedinih stavki i njihovu interpretaciju. Izrađeni model tečajeva je besplatna i općedostupna pomoć svim zainteresiranim za tu temu.

 

Također, besplatan je i općedostupan sljedeći rezultat projekta: izvještaj koji je kruna rada stručnjaka. Uz brojne druge potrebne informacije vezane uz tematiku ERV-a, u njemu se nalaze i upute za postupanje s financijskim i povjerljivim informacijama u kontekstu: propisa koje obvezuju dionička društva, propisa o obvezama zadržavanja povjerljivosti te drugih pravnih propisa. Izvještaj je u završnoj fazi izrade i uskoro će biti dostupan na našoj internetskoj stranici.

 

Zbog čega je sada tema ERV-a tako bitna? Zbog toga što, bez obzira na sve priznate slabosti ERV-a, ne postoji realna alternativa ERV-u na području sadašnjih industrijskih odnosa. Nacionalne države sve se češće ne mogu nositi s međunarodnim korporacijama. Osnivanje bilo kakvog nadnacionalnog regulatornog režima za takve koncerne iziskuje prisutnost nadnacionalnih igrača, u koje pripadaju ERV-i. Zbog toga tu instituciju treba štititi, pa čak i jačati. Izguravanje sindikata iz ERV-a i njihovo zamjenjivanje delegatima koje je predložio upravljački kadar može u duljem razdoblju dovesti do preoblikovanja ERV-a u subjekte koje kontroliraju poslodavci, dakle u naredno oruđe korporacijskog upravljanja ljudskim resursima, pa čak – ako se ostvari najgori scenarij – u antisindikalnu strukturu.

 

Upravo zbog toga sindikalni predstavnici trebaju i dalje nastojati učinkovito koristiti mogućnosti koje daju ERV-i, bez obzira na njihova ograničenja. ERV-i su se pokazali kao savršeni forum za uspostavljanje kontakata, razmjenu znanja, iskustva i neformalnu komunikaciju, koja ne jedanput donosi korist sindikatima i radnicima. U svjetlu podataka dobivenih u okviru projekta može se zaključiti da te mogućnosti većina članova ERV-a u potpunosti koristi.

 

Unatoč različitim pogledima na temu ERV-a, među ostalim o uspješnosti njihova djelovanja, njihovom položaju prema sindikatima i pravnim temeljima, vidljiva je suglasnost o potrebi zadržavanja te institucije i o tome da ona zahtjeva jačanje. Podizanje razine znanja i vještina članova ERV na području traženja financijskih informacija i ispravnog postupanja s njima utječe na to da ERV-i mogu biti bolji partneri za središnju upravu. Aktivnosti poduzimane u međunarodnim projektima poput ovog nesumnjivo postaju dijelom procesa jačanja Europskih radničkih vijeća.

GF