Novosti

01. 07. 2020.

Globalni samit MOR-a - COVID-19 i svijet rada

NHS - Globalna pandemija bolesti COVID-19 ima snažan, vrlo često razoran utjecaj na svijet rada. Ne samo da prijeti zdravlju ljudi, nego gospodarski i socijalni poremećaji prijete dugoročnoj dobrobiti i životima milijuna radnika i članova njihovih obitelji.
Međunarodna organizacija rada (MOR) zajedno sa vladama, radnicima i poslodavcima imati će ključnu ulogu u suzbijanju širenja pandemije, osiguranju sigurnosti pojedinaca i održivosti poslovnog sektora i radnih mjesta.

Iz tog je razloga MOR organizirao Globalni virtualni samit „COVID-19 i svijet rada“, koji se održava od 1. do 9. srpnja kroz pet regionalnih događaja i tri globalna. Na njemu će radnici, poslodavci i vlade raspravljati o gospodarskim i socijalnim učincima pandemije.

 

1. srpnja održan je regionalni sastanak za Europu i Središnju Aziju na kojemu su nakon pozdravnih riječi vodećih ljudi MOR-a, Europske unije, Međunarodne organizacije poslodavaca i Europske konfederacije sindikata održana dva panela. Prvi se panel bavio potporama poslovnom sektoru, radnim mjestima i plaćama, dok se na drugom panelu raspravljalo o zaštiti radnika na radnim mjestima sa naglaskom na zaštitu na radu, siguran povratak na posao, sprječavanju diskriminacije, novim načinima rada uključujući rad na daljinu te pravu na socijalnu zaštitu. U tom je panelu uz ministre rada iz Uzbekistana i Švedske, te predstavnika belgijskih poslodavaca sudjelovala i Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a.

 

U svojem izlaganju Hanževački je naglasila potrebu poštivanja temeljnih radničkih prava koja trebaju biti sadržana u strategijama oporavka. Također je naglasila kako MOR svim zemljama koje COVID-19 koriste kao izliku za snižavanje radničkih prava treba poslati jasan signal da se to ne čini.

Pozvala je vlade da Covid-19 priznaju kao profesionalnu bolest, ali i ILO na nužnost donošenja Konvencije o biološkim opasnostima.

 

Upozorila je na položaj u kojemu se nalaze nestandardni radnici, posebice mladi i žene, ali i radnici migranti, radnici koji rade preko internetskih platformi te radnici zaposleni u neformalnoj ekonomiji.

 

Također je naznačila nužnost reguliranja rada od kuće kako se kroz taj način rada ne bi kršila prava radnika, ali je upozorila i zatražila da svaka izmjena koja se odnosi na radna prava mora biti dogovorena sa oba socijalna partnera – sindikatima i poslodavcima, a ne samo sa poslodavcima. Socijalni dijalog je u ovim izazovnim vremenima potrebniji nego ikad prije.