Novosti

17. 05. 2021.

Jednaka plaća: Prijedlog Komisije o transparentnosti plaća dobiva i pohvale i kritike

EGSO/NHS - Jednaka plaća za muškarce i žene ili za rad jednake vrijednosti jedno je od temeljnih prava i načela EU-a, ali u prosjeku su žene i dalje plaćene 14% manje po satu od muškaraca, s razlikama u plaćama koje su prisutne u svim sektorima i rastu s godinama. Iako je pozdravljen kao prijeko potreban korak za uklanjanje razlike u plaći među spolovima, prijedlog Komisije o transparentnosti plaća dobiva mješovit odgovor, utvrđeno je na javnoj raspravi u EGSO-u.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) održao je 5. svibnja raspravu o nedavno predloženoj Direktivi o transparentnosti plaća, čiji je cilj osigurati da žene i muškarci budu jednako plaćeni za jednak rad jednake vrijednosti u EU-u.

 

Jednaka plaća i dalje je daleko od postizanja. EGSO je pozvao Komisiju da hitno nastavi s prijedlogom za uvođenje obvezujućih mjera o transparentnosti rodnih plaća, rekla je Pekka Ristelä iz EGSO- a, otvarajući raspravu.

 

Na raspravi Transparentnost plaća - sljedeći korak u ukidanju razlike u plaćama među spolovima sudjelovali su predstavnici institucija EU-a, socijalnih partnera, civilnog društva i akademske zajednice. Rezultati rasprave bit će uključeni u mišljenje koje izrađuje EGSO o prijedlogu Komisije za direktivu o transparentnosti plaća, a čija je izvjestiteljica P. Ristelä .

 

Prijedlog direktive Komisije predstavila je Karen Vandekerckhove, voditeljica Odjela za ravnopravnost spolova, DG JUST, Europska komisija. Riječima K. Vanderkerckhove, iako je razlika u plaćama između muškaraca i žena velika i iznosi 14%, to je često teško dokazati, što otežava mjerenje diskriminacije u plaćama. Zbog toga Komisija predlaže poduzimanje mjera kada je riječ o poslodavcima, povećanje svijesti o uvjetima plaća u tvrtkama te bolje osposobljavanje radnika i poslodavaca za borbu protiv diskriminacije u plaći.

 

 

Predložene mjere transparentnosti plaća omogućile bi, između ostalog, tražiteljima posla tražiti informacije o plaći na razgovoru za posao i radnicima bi dali pravo znati prosječne razine plaća za radnike koji rade isti posao. Radnici bi imali pravo na punu naknadu za diskriminaciju u plaći po spolu za jednak rad. Poslodavci s više od 250 zaposlenih bili bi obvezni javno izvještavati o razlikama u plaćama muškaraca i žena u istoj kategoriji.

 

K. Vanderkerckhove istaknula je da direktiva neće zahtijevati isplatu iste plaće svim radnicima, objavljivanje pojedinačnih plaća ili onemogućavanje nagrađivanja izvanrednih rezultata. Na raspravi je prijedlog Komisije naišao na pohvale i kritike.

 

Za Carlien Scheele, direktoricu u Europskom institutu za ravnopravnost spolova, nema sumnje da su mjere transparentnosti plaća toliko potrebne i opravdane, s obzirom na sadašnje brojke koje otkrivaju plaću i radnu diskriminaciju koja žene diljem EU stavlja u nepovoljniji položaj.

 

Podatci pokazuju da žene zauzimaju manje od 10% mjesta izvršnih direktorica u većim tvrtkama EU-a, unatoč tome što čine većinu diplomanata u većini zemalja EU-a. Razlika u plaćama među spolovima raste što su žene starije, a žene su plaćene manje od muškaraca u svakom pojedinom sektoru u EU, naglasila je C. Scheele.

 

Primjer kako bi transparentnost plaća mogla funkcionirati u praksi dala je Saana Rossi, glavna direktorica za ljude i uspjeh u Vincitu, finskoj tvrtki koja je odlučila provesti otvoreni model plaća kako bi osigurala pravednije i transparentnije plaće.

 

Kako je tvrtka rasla, sve je manje zaposlenika bilo spremno dijeliti svoje podatke o plaći. Tvrtka je također morala utvrditi žele li oni koji su voljni podijeliti takve podatke, podijeliti ih s cijelom organizacijom ili s manjom skupinom. Unatoč tome, čini se da se zadovoljstvo zaposlenika povećava kad ljudi bolje razumiju način određivanja plaća, objasnila je S. Rossi.

 

Ostali sudionici rasprave, pozdravljajući direktivu, rekli su da ju je potrebno prilagoditi i da je treba poboljšati na nekoliko područja prije nego što bi mogla dovesti do promjena u ravnopravnosti spolova u EU.

 

Pravo na informacije o plaćama srž je ove direktive. Može nam dati neke jasno određene mjere i alate koji mogu voditi države članice i sindikate u stvaranju pravičnih struktura plaća. Ipak, postoje aspekti koje treba poboljšati. Moramo biti sigurni da ova direktiva može stvarno funkcionirati, rekla je europarlamentarka Kira Marie Peter-Hansen, dodajući da bi ta direktiva trebala biti preciznija kada se govori o zastupanju radnika.

 

Joanna Maycock , glavna tajnica Europskog ženskog lobija (EWL), također smatra kako bi se prijedlog mogao ojačati u nekim područjima. Posebno se usprotivila odredbi koja kaže kako bi samo tvrtke s više od 250 zaposlenih morale objavljivati informacije o svojoj situaciji u pogledu jednakosti plaća.

 

Naša uloga bit će osigurati da ova direktiva primjereno odgovori na stvarne zabrinutosti žena u vezi s plaćama, sindikalnom zastupljenošću i smanjenjem razlike u plaćama. Postizanje jednake plaće ne bi trebalo biti povezano s veličinom tvrtki i stoga bi se trebalo primjenjivati na sve, bez obzira na veličinu, rekla je J. Maycock.

 

Europska konfederacija sindikata (ETUC) također vidi prostor za poboljšanje direktive. Osim što će od svih tvrtki, a ne samo od većih, zahtijevati da izvještavaju o razlikama u plaćama između zaposlenih žena i muškaraca, ETUC bi također želio ukloniti sva ograničenja vezana za raspravu o plaćama. Drugi je prioritet obvezati poslodavce na pregovore o mjerama usmjerenim na uklanjanje razlike u plaći među spolovima.

 

U svom sadašnjem obliku, direktiva ženama jako otežava mogućnost osiguranja promjena potrebnih za uklanjanje razlike u plaći među spolovima u poduzeću. Ono što je važno je pravo na pregovaranje sa sindikatima o vrstama mjera koje su potrebne, naglasila je zamjenica glavnog tajnika ETUC-a, Esther Lynch .

 

Drugi govornici su protiv širenja direktive na tvrtke s manje od 250 zaposlenih, tvrdeći da bi takve mjere transparentnosti plaća nerazmjerno opteretile manje tvrtke i mala i srednja poduzeća.

 

Edel Karlsson Håål iz Konfederacije švedskih poduzeća izrazila je zabrinutost zbog trenutnog prijedloga, jer nije pravilno uzeo u obzir različite stvarnosti na terenu, što bi moglo - u slučaju njezine zemlje - "stvoriti pravnu nesigurnost" koja bi naštetila švedskom putu ka jednakoj plaći.

 

U svom izlaganju gospođa Karlsson Håål istaknula je da je u Švedskoj transparentnost plaća već regulirana švedskim Zakonom o diskriminaciji, koji pokriva sve poslodavce, bez obzira na njihovu veličinu i usredotočen je na socijalne partnere na razini tvrtke. Provedba direktive u trenutnom obliku pretvorila bi švedski Zakon o diskriminaciji u hrpu pravila koja će biti izuzetno teško primijeniti. Prijedlog se mora prilagoditi. Ne uzima u obzir nacionalne uvjete za formiranje plaća i nije dizajniran da uzima u obzir tradicije tržišta rada uspostavljene u državama članicama, uključujući nacionalne zakone, kolektivne ugovore te ulogu i autonomiju socijalnih partnera, zaključila je K Håål.

 

Međutim, prema rezultatima nacionalnih studija slučaja mjera transparentnosti plaća, koje je u raspravi predstavila Sara Benedi Lahuerta sa University College u Dublinu, a provedene su u Francuskoj i Švedskoj, zakonodavstvo u te dvije zemlje nije u potpunosti pokrivalo ključne elemente Komisijinog prijedloga jednake plaće. Na primjer, nije bilo predviđeno pravo na informacije za pojedinačne radnike. Nije postojala jasna metodologija ili obveza usmjeravanja kako se ocjenjuje rad jednake vrijednosti.

 

Rasprava o prijedlogu direktive će se nastaviti na europskoj, ali i na nacionalnim razinama. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u RH je od socijalnih partnera zatražilo pisano očitovanje na predloženi tekst. NHS se očitovao te je predložio održavanje sastanka na kojemu će se raspraviti sva pitanja te na takav način konačno socijalne partnere uključiti u proces rasprave o prijedlozima dokumenata koji se donose na razini EU-a.

 

Europska konfederacija sindikata osnovala je radnu skupinu koja će u narednom razdoblju raditi na primjedbama europskog sindikalnog pokreta na prijedlog Direktive. U toj radnoj skupini sudjeluje i predstavnica NHS-a. MH

 

 

Više:

 

Transparentnost plaća: Komisija predlaže mjere kojima će se osigurati jednaka plaća za jednaki rad