Novosti

01. 02. 2006.

Međunarodni skup o javno-privatnom dijalogu

(NHS, 1. veljače) U Parizu se 1. i 2. veljače, u Kongresnom centru Svjetske banke, održava međunarodni skup «Javno-privatni dijalog», na kojemu će 1. veljače situaciju u Hrvatskoj predstaviti Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Skup zajednički organiziraju Svjetska banka i Odjel za međunarodni razvoj Velike Britanije (DIFD) uz sudjelovanje Centra za razvoj OECD-a. Na skupu će sudjelovati predstavnici različitih vladinih agencija, privatnog sektora, nevladinih organizacija, sveučilišta te stručnjaci na ovom području iz velikog broja zemalja.
Budući se javno-privatni dijalog smatra važnim preduvjetom za provođenje učinkovitih reformi u privatnom sektoru u velikom je broju zemalja on rezultirao osnivanjem poslovnih foruma, vijeća za ulaganje, vijeća za konkurentnost i drugih programa i inicijativa. Cilj je ovog skupa razmotriti iskustva i inicijative koji su poduzeti na ovom području, kao i tehnike koje su korištene te odrediti područja za budući rad i suradnju, iako još uvijek postoje nejasnoće o tome kako na najbolji način privatni sektor uključiti u konstruktivni dijalog sa predstavnicima vlade kod osmišljavanja i provođenja reformskih procesa. Jedan od rezultata skupa trebala bi biti i Povelja o dobrim primjerima u javno-privatnom dijalogu.
Krešimir Sever, predsjednik NHS-a prisutne će sudionike u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku upoznati sa organizacijom i djelovanjem Gospodarsko-socijalnog vijeća na nacionalnoj i lokalnoj razini, Nacionalnog vijeća za konkurentnost te funkcioniranjem socijalnog dijaloga i partnerstva u cjelini. O Hrvatskoj će također govoriti Joe Lowther, Emerging Markets Group, koji je u Hrvatskoj bio zadužen za projekt USAID-a o tripartitnom dijalogu.