Novosti

18. 05. 2006.

Na kraju veljače dug opće države 120,71 milijardu kuna

Nagradno pitanje: Koliko visok toranj ovakvih kovanica je potreban za otplatu duga Hrvatske?

U odnosu na kraj siječnja dug opće države povećan je za dodatnih 471 milijun kuna
Nakon što je u prosincu i siječnju zabilježeno smanjenje duga opće države, tijekom veljače 2006. godine ponovno bilježimo rast razine zaduženosti. Tako je dug opće države, koji uključuje dug državnog proračuna, izvanproračunskih fondova, jedinica lokalne uprave i samouprave, HBOR-a te izdana državna jamstva, na kraju siječnja iznosio 120,71 milijarde kuna ili oko 52% procijenjenog BDP-a.

U odnosu na kraj siječnja dug opće države povećan je za dodatnih 471 milijun kuna. Istovremeno u odnosu na prošlogodišnju veljaču dug povećan za 6,97 milijardi kuna, što predstavlja godišnji rast od 6,2%. Također zabilježili smo nastavak trenda promjene u strukturi duga, kada je na mjesečnoj i godišnjoj razini zabilježeno smanjenje inozemnog dijela uz istovremeno povećanje unutarnjeg dijela duga. Osim orijentacije središnje države na financiranje novih potreba te refinanciranje starih obveza na domaćem tržištu, smanjenju inozemnog dijela duga pozitivno je pridonijelo i jačanje kune prema euru.
Na kraju promatranog mjeseca dug središnje države iznosio je 87,62 milijarde kuna odnosno 126 milijuna kuna više nego na kraju siječnja. Istovremeno na godišnjoj razini dug središnje države povećan je za 5,69 milijardi kuna odnosno za 6,9%. U usporedbi s prošlogodišnjom veljačom inozemni dug središnje države smanjen je za 5,85 milijardi kuna uz povećanje unutarnjeg duga za 11,53 milijarde kuna. Dug izvanproračunskih fondova na kraju veljače iznosio je 12,62 milijarde kuna što predstavlja povećanje od 369 milijuna kuna u odnosu na mjesec prije. Na godišnjoj razini dug fondova povećan je za 705 milijuna kuna. Vrijednost izdanih jamstava Republike Hrvatske na kraju veljače iznosila je 12,14 milijarde kuna. Na godišnjoj razini visina jamstava nije zabilježila značajniju promjenu dok je na mjesečnoj razini povećana za 116 milijuna kuna. Dug HBOR-a u odnosu na prošlogodišnju veljaču povećan je za 1,28 milijardi kuna, od čega se čak 1,2 milijarde odnosilo na povećanje inozemnog duga. (Raiffeisenbank, Bankamagazin)