Novosti

21. 05. 2021.

Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o minimalnoj plaći

NHS – Na portalu e-savjetovanje pokrenuto je Savjetovanje o obrascu naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o minimalnoj plaći (Narodne novine, broj: 118/18) koje će trajati do 19. lipnja 2021. godine.

U tekstu se u poglavlju pod nazivom „Analiza izravnih učinaka nastalih primjenom Zakona – Analiza gospodarskih učinaka primjene Zakona, između ostalog, navodi: „Iako određene ekonomske teorije upozoravaju da propisivanje minimalne plaće može imati negativan utjecaj na gospodarski rast i zaposlenost, nije bilo negativnog utjecaja ovoga Zakona.“

 

Sindikati u svijetu, ali i u Hrvatskoj godinama upozoravaju na pogrešnu pretpostavku da reguliranje minimalne plaće i njeno povećanje imaju negativan utjecaj na gospodarski rast.

 

NHS pozdravlja navođenje ove izjave od strane nadležnog ministarstva, posebice sada kada se na razini EU vode rasprave o Prijedlogu Direktive o primjerenim minimalnim plaćama. Nadalje se u tekstu navodi: „Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj nezaposlenih osoba se u 2019. godini smanjio na 128.650 u odnosu na 2018. (153.542), a navedeno pokazuje kako rast minimalne plaće nije uzrokovao val otpuštanja uslijed povećanja troška rada.“

 

Nadležno ministarstvo također navodi i preporuku za daljnje postupanje:

Predmetni Zakon osnažio je institut minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Omogućena je dodatna preciznost i transparentnost u postupku određivanja minimalne plaće, a zadržavanjem definicije kojom se iz iste izuzimaju povećanja s osnove prekovremenog rada, rada noću, nedjeljom i blagdanom, omogućeno je da se radnicima koji imaju pravo na navedena povećanja temeljem Zakona ta povećanja zaista i isplate. Također, mikro poduzetnicima, koji nemaju drugih zaposlenika, pružena je prilika da lakše razviju svoju poduzetničku aktivnost.

 

Međutim, institut minimalne plaće potrebno je stalno preispitivati jer se odnosi izravno na najranjivije skupine zaposlenih, one koji se unatoč zaposlenju nalaze u riziku od siromaštva. U skladu s navedenim, potrebno je ne samo održavati, već i podizati razinu prava i razinu zaštite koju im zakon pruža.

 

Stoga se predlaže daljnje unaprjeđenje instituta minimalne plaće kroz odgovarajuće izmjene i dopune zakona. MH

 

SAVJETOVANJE O OBRASCU NAKNADNE PROCJENE UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O MINIMALNOJ PLAĆI (Narodne novine, broj 118/18)

 

 

Više informacija o reguliranju minimalne plaće na razini EU:

 

NACRT IZVJEŠĆA o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji

 

Uvaženi ekonomisti podupiru snažnu direktivu o minimalnim plaćama i kolektivnom pregovaranju

 

Primjerene minimalne plaće ključna su sastavnica socijalne kohezije

 

Poboljšanje Direktive o minimalnim plaćama – najmanje što radnici zaslužuju

 

24 milijuna radnika dobilo bi povećanje plaća temeljem EU direktive

 

Ovo su iznosi minimalaca u državama EU: Dok je Hrvatska dosta nisko, u jednoj od njih minimalna plaća je 2.202 eura

 

Hrvatska protiv prijedloga Europske komisije o širenju kolektivnih ugovora