Novosti

29. 10. 2020.

Nakon prijedloga HSP-a poslodavac će radnicima koji će se cijepiti protiv gripe isplatiti naknadu troškova

HSP/NHS - Hrvatski sindikat pošte je Uredu za upravljanje ljudskim resursima Hrvatske pošte uputio dopis u kojemu je predložio da se svim radnicima koji to žele omogući cijepljenje protiv gripe, s time da troškove snosi Poslodavac. Dopis prenosimo u cijelosti.

 

„Poštovani, s obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz epidemiju bolesti COVID-19 i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o provođenju programa dragovoljnog cijepljenja protiv gripe, predlažemo da se uputi poziv svim radnicima Hrvatske pošte da se o trošku Poslodavca dragovoljno cijepe protiv gripe. Vodeći računa o zdravlju radnika i dobrobiti cijepljenja, kao i o organizacijskim potrebama Poslodavca u doba zdravstvene krize, mišljenja smo da bi provođenje dobrovoljnog cijepljenja protiv gripe u Hrvatskoj pošti imalo značajan pozitivan učinak, kako za radnike tako i za Poslodavca.  

 

Napominjemo da je dopunom Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona određeno da »U uvjetima posebnih okolnosti iz članka 107.a Zakona, iznimno od posebnih propisa o oporezivanju dohotka, trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće ne smatra se primitkom po osnovi nesamostalnog rada neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja.«. »(3) Odredba stavka 2. ovoga članka primjenjuje se do 31. prosinca 2020. godine.«


Što se tiče provedbe dragovoljnog cijepljenja, držimo da je isto moguće organizirati barem po dva modela i to:

 

1. Radnicima omogućiti dragovoljno pristupanje cijepljenju u vlastitoj organizaciji (u suradnji sa svojim liječnikom obiteljske medicine) uz kupovinu cjepiva, nakon čega će, radi povrata troška, radnici dostaviti račun svom neposrednom rukovoditelju te će im u najkraćem roku biti izvršen povrat troška;

2. Na lokacijama gdje radi veći broj radnika (Branimirova 4 ZG, NSC VG, HPE Skladište VG, Hercegovačka 1 ST, Gaženica ZD, Jablanova 2 OS, Žabica 5 RI, Blajburških žrtava BJ, Trg hrvatskog proljeća 6 SB i drugdje), uz pravodobnu obavijest, radnicima organizirati besplatno dragovoljno cijepljenje u tijeku radnog vremena.

 

Znamo da je, uz sav tehnološki napredak, djelatnost naše Tvrtke ovisna o zdravlju naših radnika koji su svojim poslom „osuđeni“ na kontakt sa velikim brojem korisnika, uz sve ugroze koje ti kontakti donose. Sigurni smo da trošak cijepljenja i organizacija istog ne smiju, niti mogu biti prepreka za provođenje preventivnih zdravstvenih mjera te Vas pozivamo da bez odlaganja pristupite organizaciji i provedbi predloženih mjera.  S poštovanjem, Milan Jukić, predsjednik HSP“.

 

U nastavku prenosimo odgovor poslodavca Hrvatskom sindikatu pošte (29. listopada 2020. godine):

 

„Poštovani,

vezano na vaš dopis od 21. listopada 2020. godine izvješćujemo vas da će poslodavac imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz bolest COVID-19 te preporuku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o provođenju programa dobrovoljnog cijepljenja protiv gripe za radnike koji su prepoznali važnost cijepljenja, pokrenuti postupak donošenja Odluke o naknadi troškova cijepljenja i/ili kupovine cjepiva protiv gripe. Svim radnicima koji će se cijepiti protiv gripe isplatit će se naknada troškova cijepljenja ako su u trenutku podnošenja zahtjeva i u trenutku cijepljenja i/ili kupovine cjepiva protiv gripe bili u radnom odnosu u Društvu.

Radnik koji želi da mu Društvo naknadi troškove cijepljenja i/ili kupovine cjepiva protiv gripe za 2020. godinu mora podnijeti zahtjev Uredu za upravljanje ljudskim resursima, Odjelu kadrovske operative te priložiti izvornik računa o obavljenom cijepljenju i to najkasnije do 31.12.2020. godine. Račun mora glasiti na ime i prezime radnika Društva i sadržavati njegov OIB. Uzimajući u obzir rast broja zaraženih poslodavac poduzima odgovarajuće mjere kako bi se zaštitili radnici a time i neometano funkcioniranje sustava. Sukladno odredbi čl. 150. Zakona o radu, proveo bi se postupak savjetovanja s Glavnim radničkim vijećem“.