Novosti

21. 06. 2021.

Održana prva plenarna skupština Konferencije o budućnosti Europe

NHS - U Strasbourgu je 19. lipnja 2021. godine održana prva plenarna skupština Konferencije o budućnosti Europe na kojoj se, uz ostalo, raspravljalo o načinu i organizaciji panela s građanima. Prvi će put sve tri europske institucije - Parlament, Vijeće i Komisija - zajedno s nacionalnim parlamentima i građanima raspravljati i odlučivati o budućnosti Europske unije.

Nakon uvodnih izjava supredsjedatelja izvršnog odbora, zastupnici i građani raspravljali su o svrsi i očekivanjima od konferencije, koja će se sastojati od europskih panela građana, nacionalnih panela i događanja te višejezične digitalne platforme. Drugi dio bio je posvećen proceduralnim pitanjima poput kalendara plenarnih skupština, europskih panela građana i događanja za europske građane.

 

Plenarna skupština konferencije sastoji se od 108 predstavnika Europskog parlamenta, 54 predstavnika Vijeća (po dvoje iz svake države članice), troje predstavnika Europske komisije, 108 predstavnika nacionalnih parlamenata te građana na ravnopravnoj osnovi. U raspravama o idejama koje će proizaći iz panela građana i višejezične digitalne platforme sudjelovat će i 108 europskih građana: 80 predstavnika europskih panela građana, od kojih najmanje trećina mlađih od 25 godina, 27 predstavnika nacionalnih panela građana ili događanja u okviru konferencije (po jedan iz svake države članice) te predsjednica Europskog foruma mladih. Postupak odabira predstavnika građana bit će uskoro dovršen.

 

U konferenciji će sudjelovati i po 18 predstavnika Odbora regija i Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) te po osmero predstavnika socijalnih partnera i civilnog društva, dok će na rasprave povezane s međunarodnom ulogom EU-a biti pozvan i Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Na neka će događanja biti pozvani i predstavnici ključnih dionika. Građani iz cijele Europe već mogu sudjelovati na konferenciji putem višejezične digitalne platforme, dostupne na sva 24 službena jezika Europske unije.

 

Uključenost organiziranog civilnog društva i EGSO-a presudna je u osiguranju širokog sudjelovanja građana na Konferenciji o budućnosti Europe“, istaknula je Christa Schweng, predsjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, na uvodnom plenarnom sastanku Konferencije. Naglasila je kako su odgovornost i transparentnost od najveće važnosti. Mora postojati mehanizam povratnih informacija kako bi se osiguralo da ideje izražene tijekom događaja na konferenciji rezultiraju konkretnim preporukama za djelovanje EU-a. Potrebno je razviti internetsku nadzornu ploču koja bi građanima omogućila da vide daljnje mjere koje proizlaze iz Konferencije, njihov vremenski raspored i status provedbe. Ako se ne slijede prijedlozi dani tijekom Konferencije, to zahtijeva jasno i transparentno objašnjenje. Na niz pitanja pozornost su skrenuli i predstavnici triju skupina EGSO-a.

 

 

Predstavnici Poslodavačke poslodavaca naglasili su kako poduzećima treba europsko osvježavanje "dozvole za rad". Tražili su europski okvir pogodan za poduzetništvo, otvoren za inovacije, strastven u kreativnosti i zasnovan na znanstvenim dokazima. Europski prostor izvrsnosti bio bi od najveće važnosti kako bi se europskoj industriji omogućilo da ostane globalni predvodnik, pružajući radna mjesta i održivi rast za Europu.

 

Predstavnici Radničke skupine izjavili su da povratak na uobičajeni način rada nije opcija. Prema njihovom mišljenju, "vrijeme je da radnike i njihove obitelji stavimo na prvo mjesto,  da uče iz prethodne krize u kojoj je Europa prečesto reagirala na pogrešan  način. Ekonomske tržišne slobode više ne smiju prevladavati nad temeljnim socijalnim pravima na unutarnjem tržištu : postoji potreba za Protokolom o društvenom napretku koji ih stavlja u ravnopravan položaj.“

 

Predstavnici Skupine koja predstavlja raznolikosti Europe istaknuli su da je „budućnost Europe oporavak od posljednje dvije krize, financijske i COVID-19 i sprječavanje da itko ostane iza. Potrebni su održiva društva i oporavak za sve. Konferencija o budućnosti. Europe stoga također mora uključivati isključene i marginalizirane skupine. Aktivna zauzetost civilnog društva omogućit će kontaktiranje građana na lokalnoj razini i izražavanje njihovih zabrinutosti i ideja za budućnost. To je dodana vrijednost EGSO-a."

 

U rezoluciji usvojenoj u travnju, EGSO je pozvao na novu sliku Europe utemeljenu na stvarnosti svakodnevnog života, s civilnim društvom u središtu. Rezolucija sadrži niz preporuka kojima se Konferencija o budućnosti Europe može iskoristiti na najbolji mogući način.

 

Plenarnoj skupštini obratio se i Luca Visentini, glavni tajnik Europske konfederacije sindikata, koji je naglasio potporu europskih sindikata i radnika Konferenciji i njihovu predanost u oblikovanju pravednije Europske unije koja brine o ljudima. U nastavku je cjeloviti govor Luce Visentinija:

„Kada je ovaj proces pokrenut, postojala je potreba za ponovnim povezivanjem građana s institucijama, prevladavanjem nejednakosti i socijalne isključenosti kao posljedica financijske krize i mjera rezanja suočavanjem s izazovima klimatskih promjena i digitalizacije, obnavljanjem europske demokracije. Danas, nakon pandemije, ovim se pitanjima treba baviti još hitnije. Preostalo je malo vremena, a europski radnici i građani očekuju rezultate.

 

Moramo se izvući iz naših zatvorenih prostora, ići među ljude i razgovarati s njima. Konferencija bi trebala biti prilika za stvarnu i dubinsku raspravu, uz puno sudjelovanje građana, organiziranog civilnog društva i socijalnih partnera.

 

Tražimo od vas uključivanje u sve forume za raspravu, uključujući radne skupine i građanske panele, a mi ćemo se potruditi mobilizirati radnike i tvrtke na svim razinama kako bi se postigao dobar i smislen ishod.

 

Ali nije stvar samo u postupku, trebaju nam ambiciozni sadržaji, moramo se zalagati za radikalne promjene.

Radikalne promjene u zdravlju, sigurnosti i socijalnoj zaštiti kroz jačanje javnih službi i naše socijalne države, spašavanje radnih mjesta i poduzeća, bez kojih nema budućnosti.

 

Radikalna promjena u našem ekonomskom modelu, prelaskom iz gospodarstva koje služi dobitima u socijalno tržišno gospodarstvo koje koristi ljudima, koje nadilazi BDP, izvan slijepih fiskalnih pravila, kako bi se izgradila dobrobit i bolje mogućnosti, jednakost i uključenost za sve.

 

Radikalna promjena u upravljanju preobrazbom okoliša i digitalizacijom kroz pravednu tranziciju. To ne znači samo osposobljavanje i prekvalificiranje, već otvaranje kvalitetnih novih radnih mjesta, opća socijalna zaštita, puno sudjelovanje zajednica i socijalnih partnera u cjelovitom upravljanju koje nikoga ne ostavlja iza sebe.

 

Radikalna promjena znači da svaka osoba u Europi može u potpunosti uživati temeljna prava, socijalna i radnička prava, bez diskriminacije na temelju spola, dobi, etničke pripadnosti i migracijskog porijekla, vjere, uvjerenja ili političke orijentacije.

Radikalna promjena znači obranu demokratskih vrijednosti i vladavine prava, ali i demokracije, temeljenih na socijalnom dijalogu, kolektivnom pregovaranju i sudjelovanju radnika.

 

Samo ovakvom radikalnom promjenom moći ćemo obraniti europski projekt kao vrijednost za koju se vrijedi boriti.

 

Izvucimo najbolje iz  Konferencije davanjem glasa ljudima. A nakon što ih saslušamo, vratimo im se s idejama i prijedlozima koji mogu poboljšati njihov način života.

 

Budimo iskreni, trebat ćemo i sebe promijeniti. Potrebno je osigurati veću transparentnost demokratskih procesa, institucije moraju biti odgovornije, donošenje odluka ne smije biti paralizirano beskrajnim raspravama, nacionalnim egoizmima i vetom.

Bila bi velika pogreška isključiti iz ishoda Konferencije preoblikovanje arhitekture Europske unije. Očekujemo da će se razmotriti izmjene Ugovora, a među onima za koje se zalažemo je Protokol o društvenom napretku koji će jamčiti prednost socijalnih prava nad ekonomskim slobodama u slučaju prijepora. Također je potrebno da Europski stup socijalnih prava postane sastavni element našeg socijalnog tržišnog gospodarstva.

 

Radikalne promjene, sudjelovanje odozdo prema gore i konkretni ishodi koji čine razliku - to je ono što sindikati očekuju od Konferencije o budućnosti Europe.“

 

Na žalost, u Republici Hrvatskoj se ne može puno čuti ili pročitati o Konferenciji o budućnosti Europe. Iako su Nezavisni hrvatski sindikati još u mjesecu travnju zatražili (i svoj zahtjev ponovili prošli tjedan) uključivanje socijalnih partnera u Radnu skupinu za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe, odgovor još nisu dobili. S mrežnih stranica Hrvatskog sabora i Ministarstva vanjskih i europskih poslova možemo saznati kako su hrvatski predstavnici sudjelovali na plenarnoj skupštini i da su govorili o aktivnostima u Republici Hrvatskoj, naglašavajući središnju ulogu građana. Nadamo se da će i građani saznati za te aktivnosti. MH

 

Izvor:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/eesc-delegation-inaugural-cofoe-plenary-listen-civil-society-make-sure-peoples-ideas-turn-action

 

https://www.etuc.org/en/speech/luca-visentini-speech-conference-future-europe