Novosti

05. 07. 2021.

Potpisan Kolektivni ugovor u Tisku plus

SINDIKAT GRAFIČARA I MEDIJA

U sindikalnoj podružnici Tisak plus, Sindikat grafičara i medija je uz Sindikat Novine, 2. srpnja 2021. godine, potpisao novi Kolektivni ugovor na razdoblje od 5 godina, čime su uspješno okončani kolektivni pregovori koji su trajali više od godinu dana te su definirana trajnija manje promjenjiva prava radnika. Uz to potpisan je i Dodatak Kolektivnom ugovoru kojim se redovito godišnje definira plaća i dio drugih materijalnih prava, a kojim je zadržana sadašnja razina prava uz namjeru da se ona unaprijedi čim se za to ostvare poslovni uvjeti.

 

Sklapanjem novog Kolektivnog ugovora radnicima Tiska plus osigurana je stabilnost u razini njihovih prava za naredno razdoblje od pet godina, te su na taj način i poslodavac i reprezentativni sindikati potvrdili zadovoljavajuću razinu socijalnog dijaloga u toj sindikalnoj podružnici.

 

 

Pomaci u osnovnom ugovoru

 

Iako se u kolektivnim pregovorima nisu usvojili svi zahtjevi sindikata, novi Kolektivni ugovor ipak donosi određena poboljšanja u dosadašnjoj razini prava radnika zaposlenih u Tisku plus. U nastavku ističemo neke od poboljšanja koja će u položaju radnika donijeti novi osnovni Kolektivni ugovor:

 

 • Naknada za troškove prijevoza na posao povećana je sa 700,00 kn na 1.000,00 kn.
 • Ugovoreno je pravo radnika na naknadu za nošenje novaca u trezor, ali će se konkretni iznos propisivati Dodatkom kolektivnom ugovoru svake godine. Sindikat i poslodavac su se obvezali da će do kraja ove godine definirati početni iznos te naknade.
 • Radnik više nije obvezan doći ranije u kiosk prije početka rada kioska pa je vrijeme otvaranja kioska izjednačeno sa vremenom kada se radnik mora pojaviti na radnom mjestu. Pripremne radnje će i dalje biti propisane kolektivnim ugovorom, ali neće biti propisano njihovo vrijeme trajanja pa će radnik morati doći na posao u vrijeme kada se otvara kiosk.
 • Naknada za vrijeme pripravnosti je ugovorena u neto iznosu od 25,00 kn satnica, s time da će se iznos ugovarati svake godine Dodatkom Kolektivnom ugovoru.
 • Propisano je pravo na veći broj dana plaćenog dopusta od dosadašnjih 7 dana godišnje (ali naviše do 10 dana) u odnosu na važeći Kolektivni ugovor, ako se tijekom jedne kalendarske godine dogodi više slučajeva rođenja djeteta, smrtni slučaj člana uže obitelji ili elementarna nepogoda.
 • Brisana je odredba o obvezi poslodavca da snosi troškove pogreba radnika, ali je povećana naknada za smrt radnika sa 7.500 na 10.000 kn.
 • Uvedeno je pravo radnika na naknadu za rođenje djeteta u iznosu od 3.000 kn, koje do sada nije bilo uređeno Kolektivnim ugovorom.
 • Poboljšane su odredbe o kadrovskoj politici poslodavca na način da će poslodavac uvijek objaviti oglas o slobodnim radnim mjestima te da će pri zapošljavanju voditi računa da se zaposle radnici koji već kod poslodavca rade, što do sada prema važećim odredbama Kolektivnog ugovora nije proizlazilo.
 • Omogućeno je produljenje trajanja probnog rada za radnike koji zbog opravdanih razloga će biti duže vrijeme odsutni s posla kao npr. ako su na bolovanju čime je ta kategorija radnika u boljem položaju u odnosu na važeći Kolektivni ugovor. Omogućeno je skraćenje pripravničkog staža čime je ta kategorija radnika u boljem položaju u odnosu na važeći Kolektivni ugovor jer ranije mogu dobiti punu plaću, a ne samo 80% koja je propisna za pripravnike.
 • Jasnije je propisano pravo na potporu za slučaj elementarne nepogode, a kriteriji će se urediti posebnim aktom poslodavca.
 • Skraćen je rok u kojem se brišu opomene pred otkaz sa tri na dvije godine.
 • Jasnije je uređena obveza poslodavca i sindikata u postupanju sa upisom i ispisom članova sindikata.

 

 

Povećati plaće s prvom prilikom

 

Prilikom potpisivanja novog Kolektivnog ugovora predsjednik Sindikata grafičara i medija Darije Hanzalek je naglasio da je sklapanje novog Kolektivnog ugovora prvi korak ka poboljšanju položaja radnika u Tisku plus, jer valja imati na umu da mnogi radnici i dalje nisu zadovoljni materijalom razinom prava te da nam već ujesen predstoje razgovori o mogućnostima povećanja plaće, novom modelu stimulacija kao i definiranju iznosa nagrade prodavačima za nošenje novca u trezor. „Iako možemo biti zadovoljni načinom razgovora i dijaloga sa poslodavcem, te sadržajem novog Kolektivnog ugovora i temeljnih instituta koji definiraju radni odnos, pred nama je ostao važan zadatak unapređenja materijalnih prava, poglavito plaća radnika koji nose poslovanje, a pozitivne pomake moramo ostvariti u što kraćem roku, čim se ostvare prve poslovne mogućnosti. To je nužno ne samo radi zadovoljstva već i radi zadržavanja ključnih radnika, bez kojih poslodavac jednostavno ne može opstati“– zaključio je.

 

Tomislav Bagić, predsjednik Uprave Tiska plus također je izrazio zadovoljstvo sklopljenim Kolektivnim ugovorom kojim je osigurana stabilnost poslovanja Tiska plus, kao i partnerskim odnosom sa reprezentativnim sindikatima. Ujedno je istaknuo da je poslodavac svjestan činjenice da radnici nisu zadovoljni sa postojećom razinom plaće te da u tome smislu treba tražiti prostora za unapređenje i da će se, ukoliko poslovanje bude to dopuštalo, svakako voditi računa o tome da se razina plaća u Tisku plus podiže.

 

Zaključeno je da će se redoviti sastanci poslodavca i reprezentativnih sindikata nastaviti na jesen kako bi se kroz pregovore o Dodatku kolektivnom ugovoru nastavili razgovori o plaći radnika, stimulaciji i iznosu naknade za nošenje novca u trezor.