Novosti

30. 12. 2005.

POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEP-GRUPU

Dana 30. prosinca 2005. godine Hrvatski elektrogospodarski sindikat (HES) i predstavnici poslodavaca iz sastava HEP-grupe sklopili su novi Kolektivni ugovor za HEP- grupu.
Nakon tri mjeseca pregovaranja u izuzetno nepovoljnim uvjetima, uz blokadu nastavka i okončanja pregovora od strane tri mala sindikata u HEP-u, članovi pregovaračkog odbora HES-a uspjeli su priču dovesti do kraja.
Novim kolektivnim ugovorom nije smanjeno ni ukinuto niti jedno pravo iz ranijeg kolektivnog ugovora. Ostvarili smo realno moguće povećanje plaće, te osigurali radnicima HEP-grupe miran i spokojan rad sljedeće dvije i pol godine.
Pored predsjednika Uprave HEP-a Ivana Mravka, predstavnika poslodavaca iz sastava HEP – grupe i predstavnika HES-a, na potpisivanju kolektivnog ugovora u HEP-u bio je prisutan i Krešimir Sever, predsjednik NHS-a. (HES)