Novosti

11. 05. 2006.

PREDSTAVLJENA STUDIJA O UTJECAJU CIJENA ENERGENATA

HRT, 11. svibnja - Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva Branko Vukelić predstavio je socijalnim partnerima studiju o utjecaju cijena energenata na hrvatsko gospodarstvo i socijalno stanje hrvatskih građana, koju su izradili stručnjaci zagrebačkog Ekonomskog fakulteta.
Studija je odlična polazna osnova za zaštitu najugroženijih skupina hrvatskih građana, suglasili su se sudionici sastanka.
"Govorimo o strategiji koja jasno daje rizike i što će se morati činiti u Republici Hrvatskoj da se ti rizici smanje", smatra glavni ravnatelj HUP-a Đuro Popijač. Slično stajalište imaju i sindikati, ocjenjujući studiju dobrim polazištem za konkretne poteze. Uz već spomenute, među njima je i poticaj razvoja alternativnih izvora energije te proizvodnja solarne energije i biodizela.

Ministar Vukelić najavio je formiranje radne skupine koja bi trebala donijeti program mjera za ublažavanje udara, nastalog porastom cijena energenata, na najsiromašnije građane. Dodao je da će se usporedno raditi na energetskoj strategiji Hrvatske u kojoj će biti promovirani alternativni oblici energije. Bit će dorađen i Pravilnik o formiranju cijena goriva u koji će ući plavi dizel, kojemu bi cijena trebala pasti ispod sadašnjih 4,50 kuna. Također će se doraditi iskaznice za ribare i poljoprivrednike, na temelju kojih će moći nabavljati dizel po povoljnijim cijenama. Zbog toga bi trebala prestati potreba za bojenjem dizela u plavo. Vukelić je najavio i da će pasti cijena benzina Super 95 u odnosu na Eurosuper 95, jer su preblizu cijenom, ali ne i kvalitetom.
Socijalni partneri na sastanku su izviješteni o izmjenama Zakona o posebnim porezima na naftu i naftne derivate kojima se uvode plivajuće trošarine. "U Zakonu o tržištu nafte i naftnih derivata uvest će se mogućnost da Vlada utvrdi cijene u kratkoročnom razdoblju od tri mjeseca, ako dođe do poremećaja na tržištu", dodao je ministar gospodarstva.