Novosti

27. 04. 2021.

Primjerene minimalne plaće ključna su sastavnica socijalne kohezije

Skupina radnika EGSO-a

(eesc.europa.eu) Primjerene minimalne plaće ključna su sastavnica socijalne kohezije i borbe protiv nejednakosti i siromaštva zaposlenih Međutim, mnogi radnici u Europi rade u vrlo teškim uvjetima, pogotovo oni na nesigurnim radnim mjestima. Iako se u nekim zemljama dobri radni uvjeti mogu osigurati kolektivnim pregovaranjem, to nije svugdje slučaj.

 

Nepostojanje socijalne zaštite ostavlja teške posljedice, posebice ako se istovremeno gomilaju i drugi problemi, kao što je trenutno slučaj sa surovom zdravstvenom i socijalnom krizom koju je prouzročila pandemija COVID-a19.

 

U tom se kontekstu Prijedlogom direktive Europske komisije o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji nastoji osigurati da svi koji u Europi rade zarađuju plaću koja im osigurava pristojan život i da se kolektivno pregovaranje ojača i proširi, uz istovremeno poštovanje različitih tradicija država članica u području socijalnog dijaloga. Nacionalnim akcijskim planovima, koji se dogovaraju u tripartitnom postupku zajedno sa socijalnim partnerima, može se postići uzlazna konvergencija plaća i istovremeno suzbiti svi oblici diskriminacije u pogledu plaća, kao i siromaštvo zaposlenih.

 

S obzirom na hitnost prijedloga, pogotovo u kontekstu poteškoća prouzročenih COVID-om19, izvjestiteljicaCinzia del Rioje izjavila: „Svi bi radnici trebali dobiti poštenu i odgovarajuću minimalnu plaću, koja se određuje ili zakonskim putem ili kolektivnim pregovaranjem, kako bi im se omogućio pristojan život i pristup socijalnoj zaštiti. Rješavanju problema socijalnog dampinga i dampinga plaća, velike nejednakosti plaća i sve većeg siromaštva zaposlenih, koje najviše pogađa mlade, žene i skupine u nepovoljnom položaju, treba pristupiti velikom predanošću na razini cijele Europe.“

 

U mišljenju EGSO-a o Prijedlogu direktive, usvojenom 25.ožujka 2021. na plenarnom zasjedanju Odbora, prepoznaje se hitnost i potreba za uvođenjem takvog skupa mjera, prikladnost direktive i njezina pravna osnova (potkrijepljena pravnom ocjenom Vijeća EU-a) i nužnost odredbi kojima se osigurava poštovanje autonomije socijalnih partnera. (prp)