Novosti

20. 08. 2021.

Prosječna plaća za mjesec lipanj 2021. godine

DZS - Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2021. iznosila je 7 175 kuna, što je nominalno i realno više za 1,0% u odnosu na svibanj 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2021. iznosila je 9 671 kunu, što je nominalno i realno više za 1,2% u odnosu na svibanj 2021.

 

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2021. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 15 823 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 409 kuna.

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za lipanj 2021. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 24 371 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 591 kune.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,9%, a realno za 3,8%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,6%, a realno za 2,5%.

 

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 087 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 5,4%, a realno za 4,2%.

 

Za razdoblje od siječnja do lipnja 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 533 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 3,8%, a realno za 2,6%

 

U lipnju 2021. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je za 4,2% više nego u svibnju 2021. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (183), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (158).

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za lipanj 2021. iznosila je 40,31 kunu, što je u odnosu na svibanj 2021. niže za 3,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 5,7%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za lipanj 2021. iznosila je 54,33 kune, što je u odnosu na svibanj 2021. niže za 2,8%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 4,4%.

 

Medijalna neto plaća za lipanj 2021. iznosila je 6 023 kune, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 813 kuna.

 

Izvor: DZS