Novosti

20. 09. 2021.

Prosječna plaća za mjesec srpanj 2021.

NHS - Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2021. iznosila je 7 046 kuna, što je nominalno niže za 1,8%, a realno za 2,0% u odnosu na lipanj 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2021. iznosila je 9 488 kuna, što je nominalno niže za 1,9%, a realno za 2,1% u odnosu na lipanj 2021.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za srpanj 2021. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 10 624 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 462 kune.

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za srpanj 2021. bila je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 15 372 kune, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 645 kuna.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 4,8%, a realno za 1,9%.    

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 3,4%, a realno za 0,6%.

 

Za razdoblje od siječnja do srpnja 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 081 kunu, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 5,3%, a realno za 3,7%.

 

Za razdoblje od siječnja do srpnja 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 526 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 3,8%, a realno za 2,3%.

 

U srpnju 2021. bilo je prosječno 175 plaćenih sati, što je za 0,6% više nego u lipnju 2021. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (186), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (161).

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za srpanj 2021. iznosila je 39,42 kune, što je u odnosu na lipanj 2021. niže za 2,2%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 8,8%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za srpanj 2021. iznosila je 53,08 kuna, što je u odnosu na lipanj 2021. niže za 2,3%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 7,4%.

 

Medijalna neto plaća za srpanj 2021. iznosila je 6 000 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 788 kuna.

 

Izvor: DZS