Novosti

18. 06. 2021.

Prosječna plaća za travanj 2021. godine

Izvor: DZS

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2021. iznosila je 7 082 kune, što je nominalno niže za 0,8%, a realno za 1,5% u odnosu na ožujak 2021.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2021. iznosila je 9 529 kuna, što je nominalno niže za 0,7%, a realno za 1,4% u odnosu na ožujak 2021.

 

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za travanj 2021. isplaćena je u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina, u iznosu od 11 652 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 361 kune.

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za travanj 2021. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 17 117 kuna, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 5 528 kuna.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 6,9%, a realno za 4,7%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,2%, a realno za 3,0%.

 

Za razdoblje od siječnja do travnja 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 060 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 4,9%, a realno za 4,1%.

 

Za razdoblje od siječnja do travnja 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 493 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 3,3%, a realno za 2,5%.

 

U travnju 2021. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je za 4,4% niže nego u ožujku 2021. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnostima Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda i Djelatnosti zdravstvene zaštite (183), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (159).

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za travanj 2021. iznosila je 39,84 kune, što je u odnosu na ožujak 2021. više za 3,5%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 6,7%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za travanj 2021. iznosila je 53,61 kunu, što je u odnosu na ožujak 2021. više za 3,6%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 5,0%.

 

Medijalna neto plaća za travanj 2021. iznosila je 5 956 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 7 678 kuna.