Novosti

02. 11. 2020.

Radnici ADAC Service Adria d.o.o. sindikalno organizirani u HST-u

(HST) ADAC service Adria d.o.o.osnovan je u Hrvatskoj 2013. godine kao podružnica kompanije ADAC SE Njemačka sa sjedištem u Munchenu. Ovaj kontakti centar zadužen je za usluge ADAC njemačkog auto kluba koji nudi pomoć na cesti svojim članovima prilikom putovanja u Adria regiji.

 

Radnici ADAC-a u Hrvatskoj odlučili su se sindikalno organizirati i pristupili su HST Hrvatskom sindikatu telekomunikacija obzirom da je ADAC Service Adria d.o.o. registriran kao ostale usluge u telekomunikacijama, a HST je sindikat radnika u kompanijama koje obavljaju ICT djelatnost.

 

Gabrijela Jozić, koja je članica Europskog radničkog vijeća ADAC SE, dobila je dodatnu zadaću - imenovana je za Sindikalnog povjerenika u funkciji radničkog vijeća ADAC Service Adria d.o.o., pa poslodavac ADAC sve odluke važne za položaj radnika u kompaniji ne može donijeti bez savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom.

 

Hrvatski sindikat telekomunikacija sa svojom pravnom službom na raspolaganju je našim novim članovima, radnicima ADAC Service Adria d.o.o. u promicanju i zaštiti njihovih radnih prava i interesa.