Novosti

14. 06. 2021.

Radno vrijeme trgovina – pokrenuto javno savjetovanje

NHS- Na portalu e-Savjetovanje pokrenuto je Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini koje će trajati do 25. lipnja 2021. godine. Kako se navodi u Obrascu prethodne procjene cilj je ovog provedbenog propisa smanjenje administrativnih zapreka te se u tom smislu institut nastavka obavljanja djelatnosti trgovine bez ishođenja novog rješenja od strane nadležnog tijela odnosi na sve vrste robe kojom se obavlja trgovina, osim ako se ne radi o robi opasnoj za život i zdravlje ljudi i životinja te prirodu i okoliš.

 

Na taj način provodi se daljnje administrativno rasterećenje gospodarstva radi stvaranja poticajnog i konkurentnog okruženja. Isto tako ovim provedbenim propisom radno vrijeme u djelatnosti trgovine uskladiti će se s ostalim nacionalnim i međunarodnim aktima čime se postiže legitiman cilj koji osigurava i omogućava kvalitetu funkcioniranja društvene zajednice. Nedjelja je, kao dan tjednog odmora radnika, kao opće pravilo utvrđena Zakonom o radu, a taj je zahtjev potvrđen u pojedinim međunarodnim ugovorima te mjerodavnim nacionalnim propisima te se stoga ovim provedbenim propisom usklađuje odredba članka 57. Zakona o trgovini s općim pravilom.

 

Uvažavajući potrebe pojedinih turističkih regija, kao i potrebu trgovaca za drugačijom regulacijom radnog vremena u određenim dijelovima godine, određuje se iznimka od općeg pravila na način da 16 nedjelja može biti radno po izboru trgovca. Ova iznimka od općeg pravila obrazlaže se organizacijom radnog vremena trgovca koji može, po svom izboru, odrediti raspored radnih nedjelja sukladno svojoj poslovnoj politici.

 

Uključite se u raspravu!

 

Savjetovanje o obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini