Novosti

12. 06. 2020.

Rezolucija EGSO-a za oporavak i obnovu nakon COVID-19: prema novom društvenom modelu

EGSO/NHS - Na svom lipanjskom plenarnom zasjedanju Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) usvojio je rezoluciju sa svojim prijedlozima za obnovu i oporavak nakon krize COVID-19.
Pod sloganom „EU se treba voditi načelom da je zajednica koja dijeli zajedničku sudbinu”, usvojeni tekst sugerira iskorištavanje prilika iz krize za izgradnju novog društvenog modela: „Ne možemo jednostavno obnoviti ono što je postojalo u prošlosti : moramo to restrukturirati i poboljšati. "

 

Usvojena rezolucija pokazuje uvjerenje EGSO-a da će „oporavak od posljedica koronavirus krize biti uspješan samo ako bude popraćen restrukturiranjem našeg društva: moramo se usredotočiti na obnovu i na oporavak“. Za EGSO se ta obnova mora temeljiti na načelima na kojima se temelje sve aktivnosti EU-a: "zaštita ljudskih i socijalnih prava, demokratskih vrijednosti i vladavine prava, oslobađanje punog potencijala jedinstvenog tržišta, postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG) stvaranje kružnog gospodarstva i postizanje klimatske neutralnosti u EU-u najkasnije do 2050. “

 

Luca Jahier, predsjednik EGSO-aLuca Jahier, predsjednik EGSO-a

Luca Jahier, predsjednik EGSO-a, pohvalio je rad izvjestitelja: „Moramo poslati snažnu poruku drugim institucijama EU koje su zatražile naš doprinos. Ovaj je dokument potkrijepljen velikim konsenzusom i to se od nas tražilo. „

Ovu ideju konsenzusa istaknuo je i Stefano Palmieri , izvjestitelj iz Radničke skupine: „Vodeće načelo bilo je pronalaženje sporazuma o obnovi našeg društva, jer je kriza dijelom i posljedica temeljne krize. Zaštita zapošljavanja i dohodaka za sve radnike prioritet je i današnje politike moramo oblikovati s dugoročnom perspektivom“.

Jan Dirx , izvjestitelj Rezolucije u ime III. Skupine „raznolikost Europe“ inzistirao je na ideji društvenog pomaka. “Sada imamo prigodu i vrijeme je da radikalno i brzo naša gospodarstva učinimo zelenijim, pravednijim i otpornijim na buduće šokove.

Petr Zahradník, izvjestitelj koji predstavlja Skupinu poslodavaca, rekao je da je „ideja koja stoji iza Rezolucije prihvaćanje  pristupa koji se ne odnosi samo na mehanički oporavak, već i na kvalitativno restrukturiranje našeg društva.“ Zahradník je također naglasio da bi ovaj dokument mogao biti važan doprinos EGSO-a Konferenciji o budućnosti Europe koju je najavila Europska komisija.

 

Politički izbori

Dokument ukazuje da su učinci krize mogli biti pogoršani političkim odlukama koje su oslabile zdravstvene sustave, socijalne strukture i stratešku proizvodnju u EU. Uzimajući to u obzir, Rezolucija smatra da „uobičajeno poslovanje više ne može biti politička opcija za rješavanje posljedica krize; Europa ima mogućnost i prigodu izgraditi drugi svijet, a EU u tome mora imati glavnu ulogu."

U tom smislu, članovi EGSO-a upućuju da postoji prilika ne samo za nadvladavanje krize, već i za izgradnju bolje budućnosti. Sukladno dokumentu, „ako se dobro radi, to možemo zajednički postići, spasiti živote i društveno blagostanje, transformirati naše društveno-ekonomske modele u one koji su još više usredotočeni na ljude i prirodni svijet i jačati globalno partnerstvo za održivi razvoj. ”

 

Posljedice krize

Sukladno usvojenoj Rezoluciji, dno ekonomskog ciklusa trebalo bi biti dosegnuto tijekom drugog tromjesečja 2020. godine, s postupnim znacima oporavka u drugoj polovici godine i "razinama prije COVID-19 u 2022. godini u smislu ekonomskih rezultata i u 2023. u smislu investicijske aktivnosti ”. Ali ovaj je scenarij uvjetovan donošenjem odgovarajućih mjera za potporu oporavku.

Vezano za to, EGSO „srdačno pozdravlja i podupire prijedloge Europske komisije: Plan EU sljedeće generacije i ukupni proračun EU-a za 2021.-2027.“ Članovi EGSO-a smatraju da sveobuhvatni paket koji je Europska komisija najavila krajem svibnja predstavlja „značajan doprinos” rješavanju trenutne situacije pomoću “sasvim razumnog” modela financiranja.

Međutim, EGSO vjeruje da su trenutne okolnosti također pokazale ozbiljna ograničenja u proračunu EU-a u smislu reagiranja na neočekivane šokove, pokazujući potrebu za daljnjim poboljšanjem financijskog sustava EU-a.

 

Plan oporavka

Uzimajući u obzir trenutnu situaciju i utvrđene potrebe, EGSO iznosi svoje prijedloge u Rezoluciji, pozivajući na "zeleni oporavak i snažan socijalni oporavak kao i na snažan gospodarski oporavak" temeljen na šest načela: solidarnost, konkurentnost, održivost, zaštita zaposlenja, osiguranje prihoda i sudjelovanje. Ovi prijedlozi uključuju gospodarske i socijalne mjere kao što su:

  • otključavanje punog potencijala jedinstvenog tržišta : kratkoročno to znači trenutačno otvaranje granica, ali i rješavanje napetosti i neujednačenih uvjeta između država članica te žurno pokretanje proizvodnosti;
  • industrijska strategija : ključne industrije i sektori moraju biti identificirani i podržani, što rezultira europskom industrijskom politikom koja štiti te strateške sektore od tržišta i osigurava sigurnost opskrbe ključnih sastavnica;
  • Zeleni dogovor : ovom je inicijativom EU započela prijelaz na održivo gospodarstvo. Stoga ima smisla kombinirati mjere ekonomske potpore s daljnjim poticanjem ovog prijelaza;
  • investicijski prioriteti : decentralizacija proizvodnje energije i održiva ulaganja u zajednice, u pristupačne javne prostore, zdravstvo, uključivo obrazovanje, socijalne usluge, domaćinstva i infrastrukturu sa nultom stupom emisije ugljika te zaštitu i obnavljanje biološke raznolikosti biti će od ključne važnosti za pružanje ekonomije „blagostanja“;
  • Europski stup socijalnih prava mora se provoditi na europskoj razini i u svim državama članicama kao važan korak prema proaktivnom uključivanju u postupak socijalne prilagodbe;
  • zapošljavanje : visokokvalitetni poslovi moraju biti u središtu strategije EU-a, povećavajući važnost know-how-a i njegove stalne primjene kroz sustav obrazovanja, osposobljavanja i cjeloživotnog učenja;
  • zdravstveni sustavi : jedna je od glavnih lekcija iz krize COVID-19 -  potrebno je ojačati zdravstvene sustave u gotovo svim europskim zemljama, usredotočujući se na prevenciju;
  • međunarodni odnosi : post-pandemijski svijet trebao bi stvoriti novi sustav međunarodnih odnosa, globalnu ekonomiju i solidarnost, uz obvezu dijeljenja svjetskog bogatstva i spašavanja života, kao i zaštitu zdravstvenih, znanstvenih, intelektualnih i industrijskih dostignuća. EU bi trebala imati vodeću ulogu u tom novom sustavu;
  • migracija : tražitelji azila zbog trenutne krize ne mogu biti napušteni. Temeljna zaštitna prava srž su europskih vrijednosti i ne mogu se zanemarivati kada nam njihovo ostvarivanje ne odgovara

Članovi EGSO-a ističu da bi prijedlozi koji su sadržani u Rezoluciji zahtijevali novi sustav gospodarskog upravljanja. Stoga, dokument poziva na reformu ekonomskog upravljanja Europske unije i reviziju Pakta za stabilnost i rast „u svrhu istodobnog osiguranja stabilnosti i rasta“.

 

Rezolucija također inzistira na potrebi osiguravanja progresivnog povećanja vlastitih sredstava EU kroz uvođenje „relevantnih i odgovarajućih prihoda koji se mogu odabrati između, na primjer, EU shema za trgovanje emisijama, zajedničke konsolidirane porezne osnovice od poreza na dobit (CCCTB), digitalnog poreza , poreza na financijske transakcije itd. "

 

Dokument spominje i važnu ulogu koju organizacije civilnog društva mogu imati u oblikovanju tog novog društvenog modela. Kako je rekao Jan Dirx, "proces oporavka i obnove gospodarstva i društva bit će moguć samo uz aktivno sudjelovanje organizacija civilnog društva i socijalnih partnera."