Novosti

28. 04. 2021.

Rezolucija o Konferenciji o budućnosti Europe

NHS - Europski gospodarski i socijalni odbor na svojem je plenarnom zasjedanju održanom 27. i 28. travnja 2021. godine usvojio Rezoluciju o konferenciji o budućnosti Europe. Kao što je navedeno u Zajedničkoj deklaraciji koju su 10. ožujka 2021. godine potpisale europske institucije, Konferencija o budućnosti Europe ima za cilj povezivanje i interakciju s građanima. Glavni je cilj ovog ključnog projekta dati riječ građanima te vratiti civilno društvo u središte europske političke agende, kroz učinkovit i dosljedan angažman s građanima.

Rezoluciju su zajednički pripremili predsjednici triju skupina koje čine EGSO (poslodavci, sindikati i civilno društvo). Rezolucija sadrži niz preporuka kako bi se maksimalno iskoristila prilika koju nudi predstojeća Konferencija o budućnosti Europe (CoFoE) za oblikovanje uspješnije, održivije i pravednije budućnosti za Europu.

 

Predsjednica EGSO-a Christa Schweng istaknula je važnost postizanja opipljivih rezultata: „Konferencija mora postići konkretan i mjerljiv napredak, a ne  sastojati se samo od neobvezujućih rasprava; to znači da bi ideje izražene tijekom događanja na Konferenciji trebale rezultirati konkretnim preporukama za djelovanje EU-a.“

 

Oliver Röpke, predsjednik Radničke skupine naznačio je kakoKonferencija može biti prilika za davanje novog zamaha našoj viziji Unije koja se temelji na jačanju veza između naroda Europe i ukorijenjena je u vrijednostima solidarnosti, socijalne pravde, međugeneracijske suradnje, ravnopravnosti spolova, održivog napretka i pravedne zelene i digitalne tranzicije.

 

EGSO, sa svojih 329 članova koji dolaze iz svih 27 država članica i predstavljaju poslodavce, sindikate i civilno društvo u cjelini, kao glas europskog organiziranog civilnog društva, aktivno će se uključiti u rad Konferencije te predlaže novu sliku Europe u kojoj se njezina davna i nedavna povijest povezuju sa sadašnjošću i iznosi vizija budućnosti koja se temelji na prekograničnoj suradnji, jačanju veza među građanima i građankama Europe i na vrijednostima solidarnosti, socijalne pravde, međugeneracijske suradnje, rodne ravnopravnosti, održivog blagostanja te pravedne zelene i digitalne tranzicije. Nužno je zadobiti veću potporu javnosti tim vrijednostima kako bi se preispitali naši modeli rasta i upravljanja u smjeru održivosti, izgradilo ravnopravnije društvo i organizacije civilnog društva postavile u središte obnove i oporavka.

 

Konferencija o budućnosti Europe službeno počinje 9. svibnja 2021. godine.

 

Tekst Rezolucije nalazi se na ovoj poveznici

 

Digitalna platforma na kojoj možete iznijeti svoje ideje i mišljenja, sudjelovati na događanjima ili organizirati događanja