Novosti

31. 01. 2006.

SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBI: VLADA NEZAKONITO POSTUPILA PRILIKOM ŠTRAJKA 28. PROSINCA

SDLSN uskoro namjerava objaviti crnu listu kršitelja zaposleničkih prava na svojoj web stranici

ZAGREB, 31. siječnja 2006. (Hina) - Po ocjeni Zajedničke komisije za tumačenje primjene Kolektivnog ugovora (KU) za državne službenike,
Vlada je donijela nezakonitu odluku o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka sindikata državnih službi održanog 28. prosinca, priopćio je danas Sindikat državnih službenika i namještenika.
Zajednička komisija, u kojoj su predstavnici poslodavca i sindikata, nije imala tešku zadaću jer KU nedvosmisleno propisuje da ako poslodavac (odnosno Vlada) nije predložio utvrđivanje poslova do početka postupka mirenja, postupak utvrđivanja tih poslova ne može pokrenuti do okončanja štrajka.
Kako je odredba KU-a prepisana iz Zakona o radu, Vlada je prekršila i taj temeljni propis s područja radnih odnosa, ističe sindikat.
Potpredsjednica Vlade Jadranka Kosor i predstojnik Vladina Ureda za socijalno partnerstvo Vitomir Begović izigrali su zakonske propise i obveze iz KU-a na štetu državnih službenika i namještenika.
S druge strane, primjenjujući mogućnost smanjenja plaća štrajkaša za vrijeme provedeno u štrajku, Vlada je pokazala da pravima građana pristupa selektivno i pristrano, kaže se u priopćenju.
Sindikat će Državnom odvjetništvu predložiti pokretanje kaznenih postupaka protiv svih čelnike državnih tijela koji su donijeli odluke o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, zbog ograničavanja ustavnog prava na štrajk.
No, kako se protiv člana Vlade ne može voditi kazneni postupak zbog djela za koje je predviđena kazna do pet godina zatvora bez prethodnog odobrenja Vlade, malo je vjerojatno da će Vlada pristati na takvo što.
Time se još jednom pokazuje da hrvatski zakoni predviđaju odgovornost samo za one koji ne mogu utjecati na donošenje nezakonitih odluka.
Stoga će sindikat na svojim web stranicama objaviti "crnu listu" kršitelja zaposleničkih prava u državnim službama i pozvati službenike i namještenike da takav rad državnih dužnosnika ocijene na političkim izborima.

Štrajk sindikata državnih službi: VLADA PREKRŠILA ZAKON I KOLEKTIVNI UGOVOR
(SDLSN, 31. siječnja) Činjenica na koju su sindikati državnih službi upozoravali od početka štrajka sindikata državnih službi 28. prosinca prošle godine, da je Vlada donijela nezakonitu odluku o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, jučer je potvrđena i od strane Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.
Zajednička komisija pri tumačenju nije imala tešku zadaću, budući da Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike nedvosmisleno propisuje da ako poslodavac (odnosno Vlada) nije predložio utvrđivanje poslova koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka do dana početka postupka mirenja, postupak utvrđivanja tih poslova ne može pokrenuti do dana okončanja štrajka.
Odgovarajući na upit SDLSN u tumačenju se navodi: «U vezi s vašim upitom kojim tražite tumačenje članka 96. Kolektivnog ugovora, odnosno da li je Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom od 23. prosinca 2005. godine, kojom je ovlastila čelnike državnih tijela da u suradnji sa sindikalnim povjerenicima donesu pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, postupila protivno odredbe članka 96. Kolektivnog ugovora, Zajednička komisija donijela je sljedeće tumačenje: ,…, kako Vlada nije predložila utvrđivanje pravila iz članka 94. Kolektivnog ugovora do dana početka postupka mirenja (postupak mirenja između Vlade i sindikata državnih službi započet je 5. prosinca 2005. godine, a okončan je 8. prosinca 2005. godine), postupak utvrđivanja tih poslova nije se mogao pokrenuti do dana okončanja štrajka, to je razvidno da je Vlada RH postupila protivno odredbe članka 96. Kolektivnog ugovora, odnosno nije predložila poslove koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka do dana početka postupka mirenja.»
Kako je odredba kolektivnog ugovora više-manje doslovce prepisana iz Zakona o radu, nedvojbeno je da je prekršen i ovaj temeljni propis s područja radnih odnosa.
Ne sumnjamo da potpredsjednica Vlade i diplomirana pravnica Jadranka Kosor, kao i predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo i upravni pravnik Vitomir Begović, koji za Vladu izrađuje stručne podloge kad se radi o kolektivnim radnim sporovima, znaju pročitati i protumačiti zakonske i odredbe kolektivnog ugovora koje se odnose na određivanje poslova koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka.
Upravo zbog toga je njihova krivnja zbog nepoštivanja zakona i kolektivnog ugovora tim veća, jer su svjesno izigrali nedvosmislene pozitivne zakonske propise i obveze iz kolektivnog ugovora, pridržavajući si pravo da njihove odredbe primjenjuju na štetu državnih službenika i namještenika.
Donoseći nezakonitu odluku i svjesno kršeći Zakon o radu i Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike kad su u pitanju poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, s jedne strane, i primjenjujući mogućnost iz zakona i kolektivnog ugovora da se plaća štrajkaša umanji razmjerno vremenu provedenom u štrajku, s druge strane, Vlada je pokazala da pravima građana pristupa selektivno i pristrano, rukovodeći se pri tome interesom poslodavca – u ovom slučaju pokušajem ograničavanja prava na štrajk i kažnjavanjem štrajkača.
Čelnici državnih tijela u provedbi odluke Vlade išli su tako daleko da su propisivali obavljanje gotovo svih poslova tog državnog tijela, tako da je štrajkačima preostalo jedino da štrajkaju neodlaskom na gablec, te ih se dio odlučio ne štrajkati kad su ionako morali obavljati gotovo sve redovite poslove.
Sindikat će temeljem tumačenja Zajedničke komisije Državnom odvjetništvu predložiti pokretanje kaznenih postupaka za sve čelnike državnih tijela koji su donijeli odluke o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, zbog ograničavanja ustavnog prava na štrajk.
No, budući da se protiv člana Vlade ne može voditi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje je predviđena kazna do 5 godina zatvora bez prethodnog odobrenja Vlade, malo je vjerojatno da će Vlada dati odobrenje za takvo što, tim više što je ona sama kao kolektivno tijelo naredila svojim članovima – ministrima i čelnicima državnih tijela da donose nezakonite odluke.
Stoga bi najgore mogli proći čelnici državnih tijela koji nisu članovi Vlade, protiv kojih se može voditi kazneni postupak, kao i čelnici u rangu državnih službenika, protiv kojih se pored kaznenog može voditi i disciplinski postupak zbog nezakonitog postupanja.
Tako se još jednom pokazuje da hrvatski zakoni predviđaju odgovornost samo za one koji ne mogu utjecati na donošenje nezakonitih odluka i u poziciji su da ih ili moraju provoditi ili reagirati zbog toga što su nezakonite, uz mogućnost da zbog toga izgube položaj, a možda i radno mjesto u državnoj službi.
Upravo stoga što je očito da u konkretnom slučaju nezakonitog postupanja Vlade gotovo da i ne postoji sankcija, budući da Zakon o radu ne predviđa kaznu zbog postupanja poslodavca suprotno odredbi kojom se reguliraju poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, te da članovi Vlade snose samo političku odgovornost za nezakonito postupanje, Sindikat će napraviti i na svojim web stranicama objaviti crnu listu kršitelja zaposleničkih prava u državnim službama i pozvati državne službenike i namještenike i članove njihovih obitelji da takav rad državnih dužnosnika ocijene na političkim izborima.
Međutim, bez obzira na to u kakvom obliku bila sankcija zbog kršenja zakona i kolektivnog ugovora, tumačenje Zajedničke komisije upozorenje je Vladi, ali i javnosti da bi svaki pokušaj da se kod najavljenog trodnevnog štrajka u veljači propišu poslovi koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka, predstavljao nastavak nezakonitog postupanja Vlade.
Sindikat će o svemu izvijestiti i Predsjednika Republike prigodom njegovog sutrašnjeg sastanka sa sindikatima državnih službi, kako bi se on svojim autoritetom eventualno založio za elementarnu zakonitost u postupanju tijela državne vlasti.