Novosti

08. 05. 2021.

Socijalni samit u Portu: Partneri se obvezali na ostvarivanje socijalnih ciljeva za 2030.

EUROPSKA KOMISIJA

Priopćenje za tisak

U zajedničkoj izjavi iz Porta o preuzetim obvezama u socijalnim pitanjima partneri su se obvezali angažirati kako bi se ispunili ciljevi iz akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava.

Riječ je o tri glavna cilja koje treba ostvariti do 2030.:

 

(1) zaposleno bi trebalo biti barem 78% osoba u dobi od 20 do 64 godine

(2) barem 60% svih odraslih osoba trebalo bi pohađati neki oblik osposobljavanja svake godine

(3) broj osoba kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost trebao bi se smanjiti za barem 15 milijuna, a među njima bi trebalo biti barem 5 milijuna djece manje.

 

Prvoga dana socijalnog samita u Portu te su obveze preuzeli predsjednica Europske komisije, predsjednik Europskog parlamenta, premijer Portugala, koji trenutačno predsjeda Vijećem EU-a, europski socijalni partneri i organizacije civilnog društva. Pritom su se obvezali i da će učiniti sve što je u njihovoj moći za izgradnju uključivije Europe s izraženijom socijalnom komponentom. Pozdravili su akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava i naglasili da će još aktivnije raditi na realizaciji njegovih načela, snažnom i pravednom oporavku te otvaranju velikog broja novih radnih mjesta.

 

Današnji samit prijeloman je trenutak za socijalna prava u Europi jer su socijalni partneri i civilno društvo pozvali čelnike država i vlada EU-a da podrže akcijski plan i njegove glavne ciljeve, ali i utvrde ambiciozne nacionalne ciljeve koji mogu konkretno doprinijeti postizanju zajedničkog cilja.

 

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Važno je da uz zelene i digitalne ciljeve postignemo i europske socijalne ciljeve. Stoga moramo nastojati da stopa zaposlenosti među Europljanima bude što viša, da svi imaju pristup potrebnim vještinama i da se svima pruže jednake prilike u digitalnijem i održivijem gospodarstvu. Socijalni samit u Portu prilika je da preuzmemo zajedničke obveze za izgradnju socijalne i moderne Europe u kojoj svatko može naći svoje mjesto.

 

Portugalski premijer António Costa rekao je: Danas smo se obvezali angažirati za budućnost. Zaključili smo da će naša društva biti prosperitetnija i pravednija samo ako, uz zaštitu okoliša i razvoj digitalizacije, provodimo načela stupa socijalnih prava.

 

Nakon konferencije na visokoj razini održat će se i neformalni sastanak čelnika država i vlada u subotu, 8. svibnja.

 

 

Vrijeme je za rezultate

 

Potpisnici zajedničke izjave pozdravili su donošenje akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava, koji je Komisija predstavila početkom ožujka, i konkretnih mjera za provedbu dvadeset načela tog stupa. U planu su navedeni i glavni ciljevi koje do 2030. treba ostvariti na razini EU-a u području zapošljavanja, razvoja vještina i socijalne uključenosti. On će omogućiti Europi da se uspješno nosi s preobrazbom koju donose nova društvena, tehnološka i gospodarska kretanja, ali i sa socioekonomskim posljedicama pandemije, kako u digitalnoj i klimatskoj tranziciji nitko ne bi bio zapostavljen.

 

 

Prioriteti su radna mjesta i vještine, borba protiv siromaštva i smanjenje socijalne isključenosti


Socioekonomske posljedice pandemije bolesti COVID-19 duboke su i dalekosežne. Zahvaljujući zajedničkom odgovoru na pandemiju države članice i EU uspjeli su očuvati radna mjesta i zaštiti egzistenciju građana te spriječiti još težu situaciju, no nezaposlenost i nejednakost vjerojatno neće nestati, nego će i dalje rasti. Sudionici konferencije na visokoj razini stoga pozivaju čelnike EU-a da usmjere sredstva tamo gdje su najpotrebnija.

 

Oblikovatelji politika trebali bi se usredotočiti na zapošljavanje i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, ulaganje u cjeloživotno učenje, mogućnosti za stjecanje novih ili dodatnih vještina koje su potrebne za uspjeh u zelenoj i digitalnoj tranziciji te promicanje jednakih mogućnosti za sve kako bi se smanjilo siromaštvo i socijalna isključenost.

 

 

Kontekst

 

Europski parlament, Vijeće i Komisija proglasili su europski stup socijalnih prava na sastanku na vrhu u Göteborgu 2017. Stup sadržava 20 načela i prava koja su neophodna za pravedna i funkcionalna tržišta rada i sustave socijalne skrbi u 21.stoljeću. Sastoji se od tri poglavlja: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedni uvjeti rada te socijalna zaštita i uključenost.

 

 

Više informacija

 

Izjava iz Porta o preuzetim obvezama u socijalnim pitanjima

 

Internetske stranice Socijalnog samita u Portu

 

Informativni članak: Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava

 

Komunikacija: Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava

 

Internetske stranice akcijskog plana