Novosti

16. 04. 2021.

Što je Konferencija o budućnosti Europe?

NHS – 9. svibnja 2021. godine, na Dan Europe, pokrenut će se Konferencija o budućnosti Europe - projekt koji podrazumijeva niz rasprava koje vode građani, a omogućit će im da podijele svoje ideje i doprinesu oblikovanju zajedničke budućnosti EU. Prvotno je trebala početi u svibnju 2020. godine, ali je bila odgođena zbog pandemije bolesti Covid-19.

 

Ovo je prva takva konferencija u EU. Riječ je o velikom paneuropskom demokratskom projektu koji će omogućiti otvorenu, uključivu i transparentnu raspravu s građanima o nizu prioriteta i izazova.

 

10. ožujka 2021. godine predsjednici Europskog parlamenta, Europske komisije i Vijeća EU-a potpisali su zajedničku izjavu o Konferenciji o budućnosti Europe u kojoj je naveden otvoreni popis mogućih tema Konferencije. U njemu se spominju zdravlje, klimatske promjene i izazovi u području okoliša, socijalna pravednost, jednakost i međugeneracijska solidarnost, digitalna transformacija, europska prava i vrijednosti, uključujući vladavinu prava, izazovi migracija, sigurnost, uloga EU-a u svijetu te kako ojačati demokratske procese na kojima se temelji Europska unija. Predsjedništvo Konferencije čine predsjednici Europskog parlamenta, Vijeća i Europske komisije, a osnovan je i Izvršni odbor u čijem su članstvu predstavnici te tri institucije, a sve odluke vezane za rad Konferencije donositi će konsenzusom. U svojstvu promatrača sudjeluju Odbor regija, Europski gospodarski i socijalni odbor, socijalni partneri i civilno društvo.

 

Izvršni odbor podržao je izradu višejezične digitalne platforme koja će građanima iz cijelog EU-a omogućiti doprinos Konferenciji. Zahvaljujući toj višejezičnoj digitalnoj platformi građani iz cijele Europe moći će od 19. travnja iznijeti svoja stajališta o bilo kojoj temi koju smatraju važnom za budućnost EU-a. Time će se građanima omogućiti da prvi put na razini EU-a iznesu svoje ideje, komentiraju ideje drugih ljudi, stvaraju događaje i sudjeluju u njima. Platforma će biti glavno čvorište Konferencije, mjesto na kojem će se okupljati i razmjenjivati svi doprinosi Konferenciji, uključujući decentralizirana događanja, panel-rasprave europskih građana i plenarna zasjedanja Konferencije.

 

Posebnim mehanizmom povratnih informacija objedinit će se i analizirati ključna pitanja kako bi ih se moglo uzeti u obzir i tijekom panel-rasprava europskih građana i plenarnih zasjedanja Konferencije. Platforma će također pružiti informacije o strukturi i radu Konferencije, kao i resurse za organizatore događanja, uključujući popis ključnih događanja putem kojih će moći promicati svoje inicijative na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Građani će na jednostavan način moći tražiti događanja na kojima žele sudjelovati uz pomoć posebnog zemljovida.

 

Europska konfederacija sindikata (ETUC), čiji je NHS član, na svojoj je sjednici Izvršnog odbora u ožujku 2021. godine raspravljala o Konferenciji o budućnosti Europe te je usvojila i Rezoluciju o sudjelovanju ETUC-a u radu Konferencije, a u međuvremenu je osnovala i radnu skupinu zaduženu za Konferenciju u kojoj će sudjelovati i glavna tajnica NHS-a.

 

Temeljem informacija objavljenih na mrežnoj stranici Vlade RH vidljivo je kako je Vlada RH donijela odluku o upoznavanju sa Zajedničkom izjavom o Konferenciji o budućnosti Europe te o osnivanju Radne skupine za koordinaciju nacionalnih aktivnosti u okviru Konferencije o budućnosti Europe. Na žalost, u radnu skupinu nisu uključeni predstavnici socijalnih partnera, o čemu je NHS uputio upit Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, tražeći uključivanje socijalnih partnera u rad ove radne skupine. (MH)