Novosti

09. 10. 2020.

Svjetski dan mentalnog zdravlja – Sigurna i zdrava radna mjesta za zaštitu dobrobiti radnika

EUOSHA - Svake godine 10. listopada obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja. U okviru ovogodišnje teme Mentalno zdravlje zajamčeno svima. Veća ulaganja – veći pristup, koju je utvrdila Svjetska federacija za mentalno zdravlje, građane u cijelom svijetu želi se senzibilizirati za probleme mentalnog zdravlja i upozoriti na potrebu za većim ulaganjima, posebno tijekom pandemije bolesti COVID-19 i razdoblja koje slijedi.

 

Pandemija koronavirusa promijenila je svijet rada te je, uz psihosocijalne rizike i stres povezan s radom kao neke od najtežih poteškoća kad je riječ o sigurnosti i zdravlju na radu, ostavila znatne posljedice na zdravlje pojedinaca, organizacije i nacionalna gospodarstva.

 

Taj izazov možemo prevladati samo ako zajedno radimo na promicanju dobrog mentalnog zdravlja na svim radnim mjestima u EU-u kako bi se zaštitilo mentalno (i tjelesno) zdravlje zaposlenika i njihova dobrobit, ali i radi uspješnijeg poslovanja.

 

Na portalu OSHwiki možete pronaći članke o mentalnom zdravlju na radu i smjernicama za radna mjesta u kontekstu bolesti COVID-19

 

Poslužite se smjernicama koje je izdao EU: COVID-19: POVRATAK NA RADNO MJESTO – prilagođavanje radnih mjesta i zaštita radnika

 

Proučite dodatne materijale o psihosocijalnim rizicima i stresu na radu

 

Mentalno zdravlje zajamčeno svima. Veća ulaganja – veći pristup