Novosti

30. 01. 2006.

U Zagrebu održan seminar "Središnje teme europskog socijalnog dijaloga 2006. godine"

U Zagrebu je od 26. do 28. siječnja 2006. godine održan međunarodni seminar «Središnje teme europskog socijalnog dijaloga 2006. godine» u organizaciji Europskog centra za radnička pitanja (EZA) na kojemu su sudjelovali predstavnici sindikata i nevladinih udruga iz Belgije, Francuske, Italije, Španjolske, Njemačke, Rumunjske, Bugarske, Luksemburga, Portugala, Češke, Slovačke, Vatikana, Nizozemske, Mađarske, Malte, Danske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

EZA još od 1985. godine organizira obrazovne projekte o europskim socijalnim pitanjima u suradnji sa različitim radničkim organizacijama. U proteklim godinama EZA je izgradila mrežu centara svojih članova koji su vođeni kršćanskim socijalnim idejama u gotovo svim europskim zemljama. Nadalje, EZA također ima partnere istih ideja na drugim kontinentima. Svake godine predstavnike kršćanskih sindikata, radničkih i poslodavačkih organizacija, socijalnih pokreta, kršćanskih organizacija i radničkih skupina unutar različitih političkih stranaka iz različitih europskih zemalja EZA okuplja na seminarima, programima razmjene i istraživačkim projektima. Kroz razmjenu iskustava, različitih gledišta i socijalnih tradicija razvijaju se europska stajališta koja će s jedne strane biti proslijeđena europskim institucijama, a s druge strane mogu biti prenesena u lokalne održive akcije.
Glavne teme na kojima se raspravljalo na seminaru u Zagrebu, prvom skupu EZA-e u Hrvatskoj, bile su obrazovanje odraslih, mobilnost i migracije radnike, mladi na tržištu rada, jednake mogućnosti, uvjeti rada, demografske promjene u Europi, europske integracije i proširenje Europe te Socijalna agenda 2006. – 2010.
Trenutačnu gospodarsku i socijalnu situaciju u Hrvatskoj međunarodnim je sudionicima predstavila Vera Babić, državna tajnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. U svojem pozdravnom govoru Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, prisutne je izvijestio i o upravo predstavljenoj zdravstvenoj reformi koja treba uslijediti u Hrvatskoj. Na skupu je sudjelovao veliki broj predstvnika Nezavisnih hrvatskih sindikata, predsjednice Sindikata trgovine Hrvatske, Društva nezaposlenih Hrvatske i Udruge mobbing te predstavnici Centra za primicanje socijalnog nauka Crkve i Ureda za laike.
Tijekom seminara također je dogovorena buduća suradnja Nezavisnih hrvatskih sindikata i EZA-e.