Novosti

31. 05. 2006.

VLADA UPUTILA SABORU PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ZDRAVSTVA

ZAGREB, 31. svibnja 2006. (Hina) - Vlada je danas poslala Saboru na raspravu i donošenje prijedlog petogodišnje nacionalne strategije razvoja zdravstva u kojoj su kao neke od osnovnih značajki zacrtani
jačanje preventive, težnja skraćenju listi čekanja, financijska stabilizacija, promjena politike lijekova.
Od 90-ih godina do 2003. broj preventivnih sistematskih pregleda pao je za više od 60 posto, što je neodrživo, upozorio je ministar zdravstva Neven Ljubičić.
Stoga su 2004. započeti preventivni pregledi u općoj obiteljskoj medicini, pa je prošle godine pregledano oko 12.000 osoba starijih od 50 godina, pri čemu je otkriven velik broj bolesti.
Kako bi se ojačala preventiva, ministar najavljuje i donošenje niza nacionalnih programa, poput programa borbe protiv kardiovaskularnih bolesti, prevencije šećerne bolesti, programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva.

Važan korak bit će jačanje sustava primarne zdravstvene zaštite kako bi ona, po uzoru na zemlje EU, rješavala 80 posto svih zdravstvenih problema.
Da bi se to postiglo, u strategiji se predlaže razmotriti mogućnost smanjenja broja osiguranika po timovima primarne zaštite - za liječnike opće medicine sa 1.700 na 1.500, stomatologe sa 2.200 na 2.000, ginekologe sa 6.000 na 4.000 žena.
Niz je mjera predviđen i za financijsku stabilizaciju zdravstvenog sustava.
Tako bi se primjerice u primarnoj zaštiti liječnicima u prihodu smanjio udjel od glavarine, što bi se nadomjestilo plaćanjem prema pruženim uslugama.
U bolnicama se pak već provodi pilot projekt plaćanja prema dijagnostičko-terapeutskih skupinama.
Racionalnijoj potrošnji lijekova trebalo bi pridonijeti uvođenje "osnovne" i "dopunske" liste lijekova.
Osnova bi sadržavala osnovne lijekove za sve bolesti i za njih se ne bi doplaćivalo, a dopunska bi sadržavala skuplje lijekove pri čemu bi osiguranik trebao izravno doplatiti razliku, ili bi se ona namirila iz dobrovoljnog osiguranja.
Planira se i unapređenje sustava doplata i administrativnih pristojbi, te racionalizacija troškova prijevoza na način da se troškovi nadoknađuju za udaljenosti veće od 40 kilometara od mjesta prebivališta, uz specifične iznimke.
Strategijom su predviđene i mjere koje bi trebale voditi skraćenju listi čekanja, predviđen je program kategorizacije i certificiranja bolnica, te informatizacija sustava.
Ministar je najavio da će za desetak dana biti obilježen početak informatizacije primarne zdravstvene zaštite, a u idućoj fazi slijedi informatizacija bolnica.