Novosti

09. 09. 2020.

Vodič za sindikate – prilagodba klimatskim promjenama i svijet rada

NHS - Klimatske promjene su sada sveprisutna pojava i vidljive su svugdje oko nas. Povećane temperature i ekstremni vremenski uvjeti sve značajnije će utjecati na radna mjesta i uvjete rada, a sindikati moraju uložiti značajan trud u zaštiti svojih članova na svim razinama odlučivanja.

Europska konfederacija sindikata (ETUC) pokrenula je projekt uz financijsku potporu Europske komisije kako bi se raspravio način uključivanja sindikata u prilagodbu klimatskim promjenama.

Ciljevi projekta uključivali su informiranje i podizanje svijesti u sindikatima, utvrđivanje sadašnjih i budućih posljedica klimatskih promjena u godinama koje dolaze, izradu konkretnih zahtjeva i preporuka te razvijanje strategija koje će u središte budućih politika prilagodbe staviti svijet rada.

 

Tijekom projekta u čijem Upravljačkom odboru je bio i predstavnik NHS-a – Siniša Vinković (Sindikat naftnog gospodarstva) izrađen je i praktični vodič za sindikate. Vodič jasno određuje pojam prilagodbe klimatskim promjenama te pokazuje kako će posljedice klimatskih promjena utjecati na različite europske regije i sektore. Također, cilj mu je objasniti kakve će učinke klimatske promjene imati na sigurnost i zdravlje na radu radnika. U njemu se nalaze i preporuke za budući rad te primjere dobre prakse, a sve sa ciljem da se sindikati što aktivnije uključe u prilagodne na različitim razinama.

 

Vodič za sindikate – prilagodba klimatskim promjenama i svijet rada