Novosti

18. 12. 2020.

Zahtjev za dostavom informacija o javnoj nabavi i poticanju kolektivnog pregovaranja

NHS – Nezavisni hrvatski sindikati i Savez samostalnih sindikata Hrvatske uputili su Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zahtjev za dostavljanjem informacija o javnoj nabavi i poticanju kolektivnog pregovaranja.

Svojim zahtjevom pridružile su se zahtjevu Europske konfederacije sindikata (ETUC) za dodatnim jačanjem Direktive o adekvatnim minimalnim plaćama u Europskoj uniji kako bi se osiguralo da se poslodavce koji odbijaju kolektivno pregovarati sa sindikatima isključi iz postupaka javne nabave te iz pristupa ostalim javnim sredstvima.

 

U nastavku prenosimo tekst pisma:

 

Poštovani,

 

Obraćamo vam se s pitanjem od javnog interesa.

Prema Europskoj komisiji, “svake godine, više od 250.000 jedinica javnih vlasti u Europskoj uniji potroše oko 14 posto BDP-a (oko 2 bilijuna eura) na kupnju usluga, radova i roba. U mnogim sektorima poput energetike, prometa, upravljanja otpadom, socijalne zaštite i pružanja zdravstvenih i obrazovnih usluga, javne vlasti su glavni kupci”.[1]

 

Pravila i procedure koji se odnose na javnu nabavu ključni su instrumenti za Europsku uniju, države članice i javne vlasti kako bi se pridonijelo ostvarivanju ciljeva u javnome interesu. Nadalje, Europska komisija je 28. listopada 2020. predstavila Prijedlog direktive o adekvatnim minimalnim plaćama u Europskoj uniji u kojemu predlaže da „države članice poduzmu odgovarajuće mjere kako bi osigurale da se gospodarski subjekti u provođenju javne nabave ili ugovora o koncesijama pridržavaju plaća utvrđenih u kolektivnim ugovorima za odgovarajući sektor i geografsko područje te zakonski utvrđenih minimalnih plaća, tamo gdje one postoje.”

 

U skladu s navedenim ciljem predložene Direktive, Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) pridružuju se zahtjevu Europske konfederacije sindikata (ETUC) za dodatnim osnaživanjem Direktive kako bi se osiguralo da se poslodavce koji odbijaju kolektivno pregovarati sa sindikatima isključi iz postupaka javne nabave te iz pristupa ostalim javnim sredstvima kao što su Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) i Fondovi za oporavak.  Nadalje, u tijeku je izrada Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021.-2024. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa, te se tijekom 2021. planira donošenje Zakona o neprijavljenom radu koji također obuhvaćaju mjere u odnosu na javnu nabavu i kolektivne ugovore. Shodno tome, SSSH i NHS traže informacije o sljedećim pitanjima:

 

1. Ima li Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR) podatak o udjelu ugovora o javnoj nabavi sklopljenih s tvrtkama koje primjenjuju kolektivni ugovor?

 

2. Ima li MGOR podatak o broju subjekata isključenih iz postupaka javne nabave zbog neispunjavanja obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje?

 

3. Ima li MGOR podatak o broju subjekata isključenih iz postupaka javne nabave zbog kršenja primjenjivih obveza u području socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće?

 

4. Ima li MGOR podatak o udjelu tvrtki korisnika plaćanja ili potpora iz fondova za oporavak, a koje primjenjuju kolektivni ugovor?

 

5. Uključuju li javni naručitelji u otvorenim postupcima javne nabave ili u ugovorima za provedbu javnih ugovora odredbe o kolektivnim ugovorima? Je li obuhvaćeno i podugovaranje?

 

6. Koje korake će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poduzeti kako bi se osiguralo da nacionalni propis i europski pravni okvir koji uređuje postupke javne nabave promiču kolektivno pregovaranje, posebno na granskoj razini, te da se poslovi iz javnih natječaja dodjeljuju samo onim tvrtkama koje poštuju pravo radnika i sindikata na kolektivno pregovaranje?

 

7. Koje mjere provedbe poduzimaju javne vlasti, uključujući odgovarajuće inspekcije i nadzor, kako bi osigurale da ugovaratelji i podugovaratelji u potpunosti poštuju kolektivne ugovore i pravo na kolektivno pregovaranje pri realizaciji ugovora o javnoj nabavi?