Novosti

20. 05. 2021.

Započelo zasjedanje Međunarodne konferencije rada

Prvi put u povijesti Međunarodna konferencija rada održati će se virtualnim putem

NHS - Danas, 20. svibnja 2021. godine, održano je uvodno zasjedanje 109. Međunarodne konferencije rada. Na zasjedanju su izabrani službenici Konferencije, odobrena posebna pravila potrebna za održavanje Konferencije virtualnim putem te su imenovani odbori i radne skupine i njihovi službenici.

Plenarna sjednica Konferencije  nastavit će se 7. lipnja 2021. godine,  kada će posebno obraćanje imati predsjednik Švicarske konfederacije te će Glavni direktor Međunarodne organizacije rada (MOR) i predsjedavajući Upravnog odbora Međunarodne konferencije rada predstaviti svoje izvještaje o radu. Uvodne riječi održat će predsjednik Konferencije i predsjedavajući radničke i poslodavačke skupine.

 

Nakon što je 2020. godine odgođena zbog pandemije, ove godine Međunarodna konferencija rada održava se virtualnim putem u dva dijela. Prvi dio odvijat će se od 3. do 19. lipnja, a drugi dio od 25. studenog do 11. prosinca ove godine. 

 

Na Konferenciji će se izabrati Upravni odbor Međunarodne organizacije rada, donijeti program i proračun. Isto tako, raspravljat će se o kršenju standarda Međunarodne organizacije rada od strane pojedinih država. Također, održat će se ponovna rasprava o socijalnoj zaštiti i posebna rasprava o odgovoru MOR-a na pandemiju bolesti COVID-19. U drugom dijelu Konferencije raspravljat će se o nejednakostima u svijetu rada te o vještinama i cjeloživotnom učenju.

 

Na Konferenciji, u ime reprezentativnih hrvatskih sindikalnih središnjica, sudjeluju predstavnice Matice hrvatskih sindikata i Nezavisnih hrvatskih sindikata. KR