Novosti

11. 05. 2021.

Život i rad u Europi u 2020. godini

Sve se promijenilo u 2020. godini – nešto privremeno, a nešto zauvijek.

NHS – Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) objavila je svoju novu publikaciju – Život i rad u Europi 2020. Iako je opseg utjecaja Covid-19 pandemije na život i rad građana teško u potpunosti obuhvatiti, prioritet Eurofounda je u 2020. godini bio zabilježiti i procijeniti iskustva ovog društvenog poremećaja u državama članicama EU u svim njegovim detaljima i različitostima.

 

Život i rad u Europi 2020 pruža uvid u to kako su mjere zatvaranja gospodarstava promijenile zaposlenost, rad i kvalitetu života u Europi, a temeljem podataka prikupljenih kroz istraživačke aktivnosti Eurofounda  u 2020. godini. Ovaj godišnjak također sažima nalaze Agencije vezane za razvoj u drugim vidovima društvenog i ekonomskog života - uključujući prakse na radnom mjestu, socijalni dijalog, ravnopravnost spolova i pristup javnim uslugama - koji će imati značajan utjecaj na to koliko brzo se Europa oporavlja od pandemije te uspješni prijelaz u zelenu i digitalnu budućnost. Nalazi o radnim i životnim uvjetima koje je Eurofound stvorio tijekom svog rada predstavljaju temelj dokaza za doprinos u kreiranju socijalne politike.

Cjelovita publikacija na engleskom jeziku -  Living and working in Europe 2020