Izdvojeno

10. 06. 2022.

Zaštita na radu postaje temeljno načelo i pravo na radu

NHS - Na 110. zasjedanju Međunarodne konferencije rada donesena je rezolucija kojom se zaštita na radu svrstava u temeljna načela i prava na radu.

Konferencija, svjesna vitalne važnosti zaštite na radu, a što je dokazano u pandemiji bolesti COVID-19 i utjecaju na svijet rada, sa željom za uključivanjem sigurne i zdrave radne okoline u okvir temeljnih načela i prava na radu Međunarodne organizacije rada kao sredstva unaprjeđivanja vidljivosti i utjecaja na temeljne vrijednosti Međunarodne organizacije rada i Agende za dostojan rad, odlučila je izmijeniti Deklaraciju o temeljnim načelima i pravima na radu na način da u nju uključi i sigurnu i zdravu radnu okolinu.

Čitaj dalje

 • Novosti RSS Feed

  • 30. 06. 2022.

   Visina naknade troškova prijevoza po prijeđenom kilometru na dan 28. lipnja

   Riccardo Pierri Unsplash

   Izvor: MROSP

   Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022, dalje: Kolektivni ugovor) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022, dalje: Temeljni kolektivni ugovor) ugovorena je naknada troškova prijevoza od 1,35 kuna po prijeđenom kilometru ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza.

   Čitaj dalje

  • 29. 06. 2022.

   Sever: Poslodavci ponude uvjete na koje domaći radnici ne mogu pristati

   Foto: N1 screenshot

   Izvor: N1

   Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever komentirao je u Novom danu N1 televizije novi priljev novca iz europskih fondova u NPOO. Hoće li novi novac, najveći iznos koji je dosad stigao u Hrvatsku, osjetiti i hrvatski radnici?

   “Trebao bi se osjetiti. Nažalost, kad se pripremao NPOO, mi nismo bili uključeni toj fazi. Kasnije smo vidjeli da su se se poslodavci uključivali vrlo izdašno, a sindikati su bili uključeni tek kad se onaj sažetak pojavio u javnosti”, kaže Sever.

   Čitaj dalje

  • 28. 06. 2022.

   Globalni indeks prava ITUC-a 2022: kršenja radničkih prava u porastu

   Screenshot_ Croatia_index

   Svake godine Međunarodna konfederacija sindikata (ITUC) objavljuje svoj izvještaj o globalnom kršenju radničkih prava. Ovogodišnji, deveti po redu, Globalni indeks prava 2022. pokazuje rekordno visoke razine kršenja radničkih prava. U njemu je prema poštivanju radničkih prava rangirano 148 zemalja. Budući da se radi sveobuhvatnom pregledu radničkih prava reguliranih zakonom ovaj je izvještaj jedinstvena baza podataka u kojoj se slučajevi kršenja i rangiranje zemalja mogu vidjeti po zemljama i regijama.

   Čitaj dalje

  • 27. 06. 2022.

   Rad pri visokim temperaturama

   U vremenskim uvjetima, u kojima temperature zraka prelaze 30˚C, radnici koji obavljaju određene poslove na otvorenom, kao što su poslovi u građevinarstvu, poljoprivredi, montaži, intervencijama i sl. rade u nepovoljnim klimatskim uvjetima.

   Poslodavac je dužan osigurati uvjete za rad na siguran način te je dužan u procjeni rizika utvrditi radna mjesta na kojima je radnik izložen vrućini, preostali rizik na tim radnim mjestima i mjere koje poslodavac treba poduzeti da bi se taj rizik sveo na najmanju moguću mjeru.

   Čitaj dalje

  • 27. 06. 2022.

   ETUC: Europski sindikati i poslodavci potpisuju povijesni sporazum

   Europski sindikati i poslodavci sutra će potpisati program rada, koji uključuje pregovore o pravno obvezujućem sporazumu o 'Radu na daljinu i pravu na isključenje'.

   ETUC, BusinessEurope, SGI Europe i SMEunited potpisat će u utorak, 28. lipnja, Program rada u nazočnosti izvršnog potpredsjednika Europske komisije Valdisa Dombrovskisa.

   Čitaj dalje

  • 25. 06. 2022.

   Radnici traže veće plaće, odgovorili su im iz HT-a

   Foto: Siniša Vinković

   Izvor: HRT

   Hrvatski sindikat telekomunikacija (HST) u subotu je u Osijeku s prosvjednog skupa upozorenja, pod nazivom Zajedno za veće plaće poslodavcima poručio da traže kontinuirano usklađivanje plaća s troškovima života svim radnicima.

   Na jednosatnom prosvjednom skupu na osječkom Trgu slobode, HST je također od poslodavaca zatražio povećanje minimalnih osnovnih plaća po platnim razredima, dodavši da sindikati ne pristaju na uvođenje šestodnevnog radnog tjedna.

   Čitaj dalje

  • 23. 06. 2022.

   Nema dogovora o novom Kolektivnom ugovoru HT d.d. - poziv na skup potpore pregovaračima Sindikata

   Foto: HST

   Izvor: HST

   Postojeći Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskog Telekomaistječe 30.lipnja, a još uvijek nema dogovora s Poslodavcemo odrednicama novog Kolektivnog ugovora.

   Poslodavac ne može prihvatiti traženja Sindikata, a Sindikati ne mogu pristati na manje od naših zahtjeva i po cijenu dado Kolektivnog ugovora dođemo težim putem, sindikalnim akcijama i u konačnici štrajkom, što će sigurno nanijeti štetu ugledu Poslodavca.

   Čitaj dalje

  • 21. 06. 2022.

   Prosječna neto plaća u travnju 7547 kuna

   Izvor: DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

   Najviša prosječna isplaćena neto plaća u travnju isplaćena je u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina

   Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za travanj 2022. iznosila je 7 547 kuna, što je nominalno niže za 0,8%, a realno za 3,3% u odnosu na ožujak 2022.

   Čitaj dalje