Konvencije Međunarodne organizacije rada

Konvencije Međunarodne organizacije rada koje je Republika Hrvatska ratificirala, a objavljene su u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori.

Broj Naziv konvencije NN
3 Zaštita majčinstva 3/00
8 Naknada za nezaposlene u slučaju gubitka ili potonuća broda 3/02
9 Utvrđivanje pogodnosti za pronalaženje zaposlenja pomorcima 3/02
11 Prava udruživanja u poljoprivredi 3/00
12 Naknada za nesreću na radu u poljoprivredi 1/02
13 Upotreba olovnog bjelila u bojanju 10/03
14 Tjedni odmor u industrijskim poduzećima 1/02
16 Obvezni liječnički pregled djece i mladih osoba zaposlenih na moru 3/02
17 Naknada koja se isplaćuje radnicima za slučaj nesreće na radu 1/02
18 Naknade koje se isplaćuju radnicima za profesionalne bolesti 1/02
19 Jednaki tretman stranih i domaćih radnika u odnosu na odštete za nesreće na radu 11/03
22 Ugovor o radu pomoraca 3/02
23 Repatrijacija pomoraca 3/02
24 Osiguranje za slučaj bolesti industrijskih i trgovačkih radnika i domaće posluge 6/95
25 Osiguranje poljoprivrednih radnika za slučaj bolesti 11/03
27 Označavanje težine na teškim koletima koji se prevoze brodovima 11/02
29 Prisilni ili obvezni rad 5/00
32 Zaštita od nesreća radnika zaposlenih na utovaru ili istovaru brodova (revidirana) 8/03
45 Zapošljavanje žena na poslovima koji se obavljaju pod zemljom u rudnicima svih vrsta 1/02
48 Utemeljenje međunarodnog sustava očuvanja prava iz osiguranja za slučaj invalidnosti, starosti i smrti 11/03
53 Najniža razina stručne sposobnosti koja se zahtijeva za zapovjednike i časnike trgovačke mornarice 8/03
56 Osiguranje pomoraca za slučaj bolesti 10/03
69 Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti kuhara 11/03
73 Liječnički pregled pomoraca 11/03
74 Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti kvalificiranih mornara 11/03
81 Inspekcija rada u industriji i trgovini 3/02
87 Sloboda udruživanja i kolektivno pregovaranje 3/00
90 Noćni rad mladih osoba (industrija) (revidirana) 6/95
91 Plaćeni odmor pomoraca (revidirana) 11/02
92 Smještaj posade (revidirana) 6/95
98 Pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje 3/00
100 Jednakost plaća 3/00
102 Najniži standardi socijalne sigurnosti - prihvaćeni Dijelovi II. do VI., VIII. i X. Dio VI. više nije primjenjiv kao rezultat ratifikacije Konvencije br. 121. 1/02
103 Zaštita majčinstva (revidirana) 3/00
105 Ukinuće prinudnog rada 12/96 7/97
106 Tjedni odmor 3/02
109 Plaće, radno vrijeme na brodu i brojno stanje posade (revidirana) 6/95
111 Diskriminacija u zaposlenju i zanimanju 5/00
113 Liječnički pregled ribara 11/03
116 Revizija završnih članaka 3/00
119 Čuvanje strojeva  
121 Naknada za nesreću na radu 6/95
122 Politika zapošljavanja 11/00
129 Inspekcija rada u poljoprivredi 3/02
132 Plaćeni godišnji odmor (revidirana) - određena dužina godišnjeg odmora: 18 radnih dana. Prihvaćene odredbe članka 15., stavka 1(a) i (b) 3/02
135 Predstavnici radnika 5/00
136 Zaštita od opasnosti i trovanja benzenom 6/95
138 Najniža dob za zaposlenje 3/02
139 Profesionalno oboljenje rakom 6/95
144 Tripartitne konzultacije radi promicanja provedbe međunarodnih radnih standarda 72/19
147 Trgovački brodovi (minimalni standardi)  
148 Radno okružje (zgađenje zraka, buka i vibracije) 6/95
155 Sigurnost i zaštita zdravlja na radu i u radnom okruženju 11/03
156 Radnici s obiteljskim obvezama 5/00
159 Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom 11/03
161 Služba za zaštitu zdravlja na radu 6/95
162 Sigurnost prilikom upotrebe azbesta 11/03
182 Zabrana i trenutno djelovanje za ukidanje najgorih oblika dječjeg rada 5/01
185 Konvencija kojom se mijenja Konvencija o identifikacijskim ispravama pomoraca iz 1958. godine 13/11

Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) br. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 i 182 temeljne su konvencije MOR-a i tekstove tih, ali i većeg broja ostalih konvencija, možete otvoriti na ovoj stranici.