Nepodmireni nalozi građana - Osnovni gospodarski i socijalni pokazatelji

Odaberite period

Nepodmireni nalozi građana

  Vrijednost Promjena Broj građana Promjena
travanj 2020. 0,82 mlrd kn 9637
svibanj 2020. 0,81 mlrd kn -0,01 mlrd kn -1,2% 9347 -290 -3,0%
lipanj 2020. 0,82 mlrd kn 0,01 mlrd kn 1,2% 9411 64 0,7%
srpanj 2020.
kolovoz 2020.
rujan 2020.
listopad 2020. 17,40 mlrd kn 247270
studeni 2020.
prosinac 2020. 17,00 mlrd kn 231602
siječanj 2021. 16,90 mlrd kn -0,10 mlrd kn -0,6% 232957 1355 0,6%
veljača 2021. 16,90 mlrd kn 0,00 mlrd kn 0,0% 233736 779 0,3%
ožujak 2021. 17,20 mlrd kn 0,30 mlrd kn 1,8% 237590 3854 1,6%
travanj 2021. 17,20 mlrd kn 0,00 mlrd kn 0,0% 237594 4 0,0%
svibanj 2021. 17,40 mlrd kn 0,20 mlrd kn 1,2% 237188 -406 -0,2%

Izvor: FINA