Novosti

21. 10. 2022.

Bruto minimalna plaća u 2023. godini – 700 eura

NHS - Na temelju članka 6. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 118/18. i 120/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. listopada 2022. donijela Uredbu o visini minimalne plaće za 2023. godinu te će minimalna plaća u razdoblju od 1 siječnja do 31. prosinca 2023. godine iznositi 700,00 eura bruto (5.274,15 kuna), odnosno 560 eura neto (4.219,32 kune), ne uzimajući u obzir porez i prirez.

Napominjemo kako će za sve radnike koji nemaju i Poreznoj upravi nisu prijavili uzdržavane članove uže obitelji i uzdržavanu djecu dio neto plaće biti oporeziv te će konačni iznos neto plaće ovisiti o porezu i prirezu.

 

Dakle, kada se od bruto iznosa plaće odbiju doprinosi za I. i II. mirovinski stup (EUR 700,00 – 20%, HRK 5.274,15 – 20%) dolazi se do iznosa od EUR 560,00 / HRK 4.219,32.

 

Osnovni osobni odbitak će iznositi EUR 530,89 (HRK 4.000,00), što znači da će iznos od EUR 29,11 (HRK 219,32) biti oporeziv stopom od 20%, a nakon toga se obračunava i prirez.

 

Narodne novine, broj 122 –Uredba o visini minimalne plaće za 2023. godinu

 

 

Bruto I

HRK / EUR

Neto*

HRK / EUR

Zagreb

5.274,15 / 700

4.167,56 / 553,13

Rijeka

5.274,15 / 700

4.169,32 / 553,36

Split

5.274,15 / 700

4.168,88 / 553,31

Osijek

5.274,15 / 700

4.169,75 / 553,42

 

*Razlike u visinama neto plaće su zbog različitog iznosa prireza u navedenim gradovima