Novosti

01. 08. 2022.

EGSO – Mišljenje o Prijedlogu Direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) je na svojem plenarnom zasjedanju u srpnju ove godine usvojio Mišljenje o održivom korporativnom upravljanju, odnosno prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o dužnoj pažnji za održivo poslovanje i izmjeni Direktive (EU) 2019/1937, a u kojemu je izrazio niz rezervi na nacrt direktive koju je iznijela Europska komisija.

Nacrt direktive zahtijevao bi od velikih tvrtki sa sjedištem u EU-u i tvrtki izvan EU-a s velikim poslovanjem u EU-u provođenje dubinske analize ljudskih prava i zaštite okoliša u globalnim lancima opskrbe i vrijednosti te bih se pozvalo na odgovornost ako to ne učine.

 

Ova nova direktiva ne bi trebala odstupati od dobro uspostavljenih međunarodnih standarda o ljudskim pravima i zaštiti okoliša u transnacionalnim lancima vrijednosti, navodi EGSO u svojem Mišljenju. Pozdravljajući ovaj važan korak naprijed u rješavanju nedostataka u zaštiti ljudskih prava i okoliša u transnacionalnim poslovnim aktivnostima, EGSO je naglasio niz točaka koje je potrebno razjasniti ili poboljšati.

 

 

Vrag je u detaljima

 

"S obzirom na složenost današnjih opskrbnih lanaca, temeljitost mora imati prednost nad brzinom", kaže se u Mišljenju. EGSO inzistira na tome da je ključno osigurati usklađenost direktive prvenstveno s dobro uspostavljenim međunarodnim standardima.

 

Međunarodna zajednica prihvaća Vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima (UNGPs), Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća i Deklaraciju o multinacionalnim poduzećima Međunarodne organizacije rada i Direktiva ne bi trebala odstupati od njih, tvrdi EGSO. Ne samo da bi to zakompliciralo stvari za europska poduzeća i možda ne bi osiguralo pravnu jasnoću koju direktiva treba osigurati, već bi se moglo pretvoriti u nepovoljniji položaj za europska poduzeća što se tiče konkurentnosti.

 

"Polazište bi uvijek trebalo biti kako se dobro uspostavljeni elementi UNGP-ova i Smjernica OECD-a mogu integrirati na praktičan i učinkovit način, te pažljiva procjena posljedica ove direktive za različite vrste europskih tvrtki", kaže Antje Gerstein , izvjestiteljica za mišljenje EGSO-a.

 

EGSO također traži od Komisije osiguranje da se svi dijelovi regulatorne slagalice koju je Europa sastavljala kako bi se pozabavila učincima poslovanja dobro poslože. (Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti, Uredba o krčenju šuma, nova Uredba o baterijama, inicijativa o održivim proizvodima, EU taksonomija za održiva ulaganja i nadolazeća inicijativa o prisilnom radu).

 

 

Nema zamjene za djelovanje države

 

EGSO naglašava da je ovaj prijedlog direktive samo jedan od elemenata puno sveobuhvatnijeg programa EU-a za promicanje okolišne održivosti, dostojanstvenog rada i ljudskih prava diljem svijeta. Sustavne i održive promjene na terenu mogu se postići samo pružanjem potpore zemljama kako bi mogle bolje ispuniti svoje obveze u zaštiti ljudskih prava. Dok tvrtke kao društveni igrači imaju dužnost uspostaviti postupke dubinske analize, tvrdi EGSO, one ne mogu zamijeniti države i vlade.

 

"Tvrtke se moraju pridržavati zakona. Moraju provesti postupak dubinske analize kako bi osigurale poštivanje ljudskih prava duž lanca vrijednosti," naglašava Gerstein , "ali na državama i vladama je procesuiranje kršenja ljudskih prava. One imaju ovlasti provedbe koje tvrtke nemaju i nikada ne bi trebale imati, poput inspekcije radnih mjesta, izdavanja novčanih kazni, oduzimanja imovine, oduzimanja poslovnih dozvola, uhićenja osumnjičenih, optuživanja navodnih zlostavljača i zatvaranja osuđenih", objašnjava Gerstein, sugerirajući da trećim zemljama treba pomoći da bolje ispune svoju dužnost zaštite ljudskih prava.

 

 

SOS mali poslovni subjekti

 

EGSO također naglašava potrebu posvećivanja posebne pozornosti mikro, malim i srednjim poduzećima (MMSP). Iako će se na papiru direktiva prvo primjenjivati samo na velika poduzeća, a dvije godine kasnije proširiti na srednja poduzeća, jasno je da će MMSP biti pod pritiskom većih poduzeća, kojima služe kao dobavljači, na poštivanje obveze dubinske analize. Ovi zahtjevi će uključivati značajne napore od strane MMSP-a, koji imaju manje utjecaja na rješavanje rizika kršenja ljudskih prava u svojim opskrbnim lancima i puno manje resursa za provođenje temeljite procjene rizika.

 

Kako bi im se pomoglo, EGSO predlaže Europskoj komisiji uspostavljanje službe za pomoć kako bi im se pružile lako dostupne informacije o rizicima za ljudska prava u zemljama i regijama. Ova bi služba za pomoć također trebala podržati izgradnju kapaciteta što se tiče ljudskih prava kod dobavljača u trećim zemljama i pomoći im u poboljšanju svojeg ekološkog učinka.

 

U izvješću EGSO naglašava važnu ulogu koju sindikati moraju imati u postupcima dužne pažnje. Stoga naglašava kako je važno da se predstavnici radnika i sindikati uključe u postupak uspostave procesa dužne pažnje (mapiranje rizika), kao i njegova praćenja (provedbe) i prijavljivanja povreda (mehanizam upozoravanja). Samo uz uspješno socijalno partnerstvo može se postići preobrazba u socijalno i ekološki održivije gospodarstvo. Nužno je stalno davati potporu prednostima zelene preobrazbe uz socijalnu zaštitu i zaštitu ljudskih prava, uključujući sindikalnih i radničkih prava. MH

 

Pročitajte mišljenje EGSO-a o održivom korporativnom upravljanju

 

Izvor: https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/due-diligence-directive-no-need-reinvent-wheel