Novosti

14. 04. 2023.

Jačanje socijalnog dijaloga: prva faza savjetovanja sa socijalnim partnerima o Direktivi o europskom radničkom vijeću

Foto: NHS

Europska komisija je 11. travnja pokrenula prvu fazu savjetovanja s europskim socijalnim partnerima o mogućoj reviziji Direktive o europskom radničkom vijeću. Savjetovanje se nadovezuje na zakonodavnu rezoluciju o vlastitoj inicijativi Europskog parlamenta iz veljače 2023. godine u kojoj se poziva na reviziju Direktive. U skladu s političkim smjernicama predsjednice von der Leyen Komisija se obvezala da će na temelju takvih rezolucija donijeti zakonodavni prijedlog, poštujući pritom u potpunosti načela proporcionalnosti, supsidijarnosti i bolje izrade zakonodavstva.

Europska radnička vijeća promiču zajedničko promišljanje transnacionalnih izazova s kojima se suočavaju velika multinacionalna poduzeća i uključenost zaposlenika u postupak donošenja odluka, s ciljem razmjene mogućih rješenja, olakšavanja njihove provedbe i povećanja učinka strateških odluka poslodavca.  Direktivom o europskom radničkom vijeću predviđa se postupak za osnivanje tijela za obavješćivanje i savjetovanje između predstavnika uprave i radnika u poduzećima s više od tisuću zaposlenika koja posluju u najmanje dvije države članice.

 

U evaluaciji Direktive koju je Komisija provela 2018. utvrđeno je da su europska radnička vijeća i dalje relevantna za osiguravanje i organizaciju transnacionalnog socijalnog dijaloga u multinacionalnim poduzećima, a istodobno omogućuju fleksibilnost državama članicama koje ih mogu prilagoditi svojim nacionalnim sustavima. Međutim, u evaluaciji su utvrđeni i nedostaci, primjerice u pogledu postupka savjetovanja s europskim radničkim vijećima i načina na koje predstavnici mogu ostvariti svoja prava. Europski parlament također je pozvao Komisiju da revidira Direktivu kako bi se osnažila europska radnička vijeća i njihovi kapaciteti za rad te povećao njihov broj, uzimajući pritom u obzir različite sustave odnosa između poslodavaca i radnika u državama članicama.

 

Uzimajući to u obzir, u danas pokrenutoj prvoj fazi savjetovanja sa socijalnim partnerima prikupit će se stajališta europskih socijalnih partnera o potrebi za mogućim djelovanjem EU-a u pogledu poboljšanja Direktive o europskom radničkom vijeću i smjeru tog djelovanja. Javno savjetovanje trajat će šest tjedana.

 

U osmom načelu europskog stupa socijalnih prava ističe se važnost socijalnog dijaloga i uključenosti radnika. Europska radnička vijeća ključan su alat za uključivanje radnika u transnacionalne odluke multinacionalnih poduzeća koje na njih utječu. Osnivaju se na zahtjev zaposlenika i mogu davati neobvezujuća mišljenja rukovodstvu o relevantnim transnacionalnim pitanjima.

Direktivom o europskom radničkom vijeću od država članica zahtijeva se da uspostave odgovarajuće administrativne i sudske postupke za osnivanje i rad europskih radničkih vijeća. Svake se godine osnuje oko 20 novih europskih radničkih vijeća, a oko tisuću poduzeća ima aktivna europska radnička vijeća, što znači da takva vijeća postoje u oko polovini svih poduzeća koja bi ih mogla imati.

Komisija traži stajališta socijalnih partnera u skladu s člankom 154. stavkom 2. UFEU-a. Predviđene su dvije faze savjetovanja s europskim socijalnim partnerima o prijedlozima u području socijalne politike na temelju članka 153. UFEU-a. Socijalni partneri mogu odlučiti započeti međusobne pregovore nakon prve ili druge faze savjetovanja.

Europska radnička vijeća olakšavaju važan socijalni dijalog u velikim multinacionalnim poduzećima i tako pridonose uravnoteženim rješenjima i promiču povjerenje i partnerstvo između zaposlenika i poslodavaca. To je ključno za uspješno upravljanje strukturnim promjenama koje donose digitalna i zelena tranzicija. Zadovoljni smo rezolucijom Europskog parlamenta i sa zanimanjem očekujemo stajališta socijalnih partnera kako bi se osiguralo da Direktiva o europskom radničkom vijeću ostane svrsishodna.“

Nicolas Schmit, povjerenik za zapošljavanje i socijalna prava - 11/04/2023

 

Više informacija

Dokument o savjetovanju: prva faza savjetovanja sa socijalnim partnerima

 

Evaluacija Direktive koju je Komisija provela 2018.

 

Izvor: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_23_2141