Novosti

17. 06. 2024.

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora NHS-a

Foto: NHS

NHS – Danas je održana konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora NHS-a u novom sastavu budući da su na 7. redovnom saboru NHS-a izabrani novi članovi Nadzornog odbora NHS-a: Ivanka Gavez, Hrvatski elektrogospodarski sindikat, Ivanka Vukelić, Hrvatski sindikat šumarstva, Agneza Novački, Sindikat grafičara i medija, Anica Đurinec, Sindikat tekstila, obuće, kože i gume i Ivan Košutić, SING – Sindikat gospodarstva.

Temeljem Statuta NHS-a Nadzorni odbor nadzire upravljanje imovinom i financijsko poslovanje NHS-a i o svojem nadzoru redovito izvješćuje Središnji odbor.

 

Nakon konstituiranja Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora su, između sebe, za predsjednika izabrali Ivana Košutića i usvojili su Poslovnik o svojem radu.