Novosti

04. 07. 2024.

Konstituirajuća sjednica Statutarne komisije NHS-a

Foto: NHS

NHS – Danas je održana konstituirajuća sjednica Statutarne komisije NHS-a u novom sastavu budući da su na 7. redovnom saboru NHS-a izabrani novi članovi Statutarne komisije NHS-a: Vinko Sesar, Hrvatski elektrogospodarski sindikat, Suzana Curavić, Nezavisni sindikat „Solidarnost“, Zvonimir Lončarić, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH, Jadranka Tadić, Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a i Gordana Androci, Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske.

Temeljem Statuta NHS-a Statutarna komisija daje tumačenja i obrazloženja odredaba Statuta, prati primjenu Statuta i obavlja druge poslove u vezi primjene odredaba Statuta

 

Nakon konstituiranja Statutarne komisije, članovi Statutarne komisije su, između sebe, za predsjednicu izabrali Suzanu Curavić i usvojili su Poslovnik o svojem radu.