Novosti

14. 12. 2023.

Objavljeni pravilnici iz sustava zaštite na radu

NHS - U Narodnim novinama broj 148/2023 objavljena su tri pravilnika iz sustava zaštite na radu: Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima.

Navedeni Pravilnici stupaju na snagu 21. prosinca 2023. godine.

 

Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu propisani su minimalni zahtjevi zaštite radnika od rizika za njihovu sigurnost i zdravlje koji proizlaze ili mogu proizaći zbog izloženosti buci, a posebno od rizika po sluh. Pravilnikom su određene granične vrijednosti izloženosti i upozoravajuće vrijednosti izloženosti kao i obveze poslodavaca u zaštiti radnika zbog izloženosti buci.

 

U Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu propisani su minimalni zahtjevi za zaštitu radnika od rizika za njihovi sigurnost i zdravlje, koji proizlaze ili bi mogli proizaći zbog izloženosti mehaničkim vibracijama. U Pravilniku su određene granične vrijednosti izloženosti i upozoravajuće vrijednosti izloženosti za vibracije šaka –ruka i cijelog tijela. Također, određene su i obveze poslodavca u zaštiti radnika od izloženosti vibracijama.

 

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima proširuje se zaštita radnika i u odnosu na reproduktivno toksične kemikalije, ne samo karcinogene i mutagene kemikalije. Na ovaj način se prenosi Direktiva 2022/43/EU o izmjeni Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu kojom se osigurava razina minimalne zaštite na razini EU i u odnosu na reproduktivno toksične tvari. Reproduktivno toksične tvari mogu imati štetne učinke po spolnu funkciju i plodnost odraslih muškaraca i žena, kao i na razvoj potomstva.

 

Također, u skladu s navedenom Direktivom određene su i granične vrijednosti izloženosti za akrilonitril, spojeve nikla, benzen i respirabilnu kristalnu prašinu.

 

Pravilnikom su propisane obveze poslodavca i minimalni zahtjevi za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika od rizika pri radu s navedenim kemikalijama te mjere i postupanja za sprječavanje i smanjenje rizika te su propisane granične vrijednosti izloženosti za opasne tvari koje mogu biti prisutne na mjestima rada kao posljedica bilo koje radne aktivnosti.