Novosti

13. 06. 2022.

Predstavljeni rezultati projekta “Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj”

Foto: NCS

Izvor: NCS

U sklopu Redovne izborne skupštine NCS-a, kojoj je nazočilo 100-tinjak sudionika, održali smo završnu konferenciju i izvijestili o aktivnostima provedenima u projektu “Prema sprečavanju i iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima u Hrvatskoj” financiranom iz programa "Socijalni dijalog - dostojanstven rad" Norveškog fonda.

Rezultate provedbe projekta predstavila je voditeljica projekta Marina Ivandić, koja je zahvalila na suradnji projektnim partnerima - Katarini Rumori iz Nezavisnih hrvatskih sindikata i Josipu Šipiću iz ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova RH, kao i vodstvima svih partnerskih organizacija i institucija na prepoznavanju važnosti projekta i aktivnosti u njegovoj provedbi.

 

Projekt je započeo 1. siječnja 2021., a trajat će do 31. kolovoza 2022. godine. Njegova ukupna vrijednost iznosi 110.534,00 EUR, pri čemu financiranje od strane Norveškog fonda iznosi 87%, odnosno 96.000,00 EUR. Iako je trajanje projekta zahvatilo razdoblje pandemije, s obzirom na sve provedene aktivnosti i postignute rezultate, njegovu provedbu možemo ocijeniti izuzetno uspješnom.

 

U sklopu projektnih aktivnosti tako jeprovedenoistraživanje o nasilju i uznemiravanju na radnom mjestu, koje je obuhvatilo preko 2340 ispitanika/ca iz 7 sektora djelatnosti i ponudilo relevantne uvide u stanje nasilja i uznemiravanja na radnim mjestima: od velikog broja doživljenih slučajeva nasilja i uznemiravanja, prisutnog problema neprijavljivanja nasilja i nesređenog sustava, do nepostojanja povjerenja radnika i radnica u sustav, kao i njihove neinformiranosti. Na temelju tih uvida pristupilo se izradi analize postojećih propisa, kolektivnih ugovora i dostupnih internih akata poslodavaca te suizrađene smjernice za kolektivne ugovore i pravilnike. Smjernice o zaštiti dostojanstva radnika i radnica gotovo u potpunosti suimplementiraneu 4 kolektivna ugovora(Bina-Istra, Egis ROC, Hrvatske autoceste, Lika ceste) uz obavezu donošenja Pravilnika o zaštiti dostojanstva u suradnji poslodavca i radničkih vijeća. Isto tako, s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike uspostavljen je dijalog oko implementacije odredbi o zaštiti dostojanstva u Zakon o radu.

 

U održanim edukacijama na teme vezane uz različite aspekte nasilja i uznemiravanja na radnom mjestusudjelovalo je više od 200 ljudi: od stručnjaka i povjerenika radnika za zaštitu na radu, sindikalnih povjerenica i povjerenika te članica i članova radničkih vijeća, do predstavnica i predstavnika poslodavaca, sindikata i relevantnih institucija. U tijeku je provedbakampanje ovažnosti prevencije, nadzora i sankcioniranja nasilja i uznemiravanja na radnom mjestukoja će trajati do kraja provedbe projekta.