Novosti

16. 06. 2022.

Presuda Suda EU u predmetu C-328/20 - Indeksacija obiteljskih davanja

SUD EUROPSKE UNIJE

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 102/22

Presuda Suda u predmetu C-328/20 | Komisija/Austrija (Indeksacija obiteljskih davanja)

Prilagodba iznosa obiteljskih doplataka i različitih poreznih povlastica koje dodjeljuje Austrija u korist radnika, ovisno o razini cijena u državi boravišta njihove djece, protivna je pravu Unije

Taj mehanizam čini neopravdanu neizravnu diskriminaciju na temelju državljanstva radnika migranata

 

Austrija je 1. siječnja 2019. uspostavila mehanizam prilagodbe za potrebe izračuna paušalnog iznosa obiteljskih davanja i iznosa različitih poreznih povlastica koje dodjeljuje radnicima čija djeca trajno borave u drugoj državi članici. Te porezne povlastice obuhvaćaju odbitak za uzdržavano dijete, „Familienbonus Plus”, odbitak za jedinog hranitelja, odbitak za samohrane roditelje i odbitak za uzdržavanje. Prilagodba može biti na više ili na niže, ovisno o općoj razini cijena u dotičnoj državi članici.

 

Smatrajući da su taj mehanizam prilagodbe i razlika u postupanju koja iz njega proizlazi ponajprije za radnike migrante u odnosu na nacionalne državljane protivni pravu Unije, Komisija je Sudu podnijela tužbu zbog povrede obveze protiv Austrije. U ovom predmetu Komisiju podupiru Češka Republika, Hrvatska, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Slovačka i Nadzorno tijelo EFTA-e, dok su Danska i Norveška intervenirale u potporu Austriji.

 

Svojom današnjom presudom Sud, kao prvo, utvrđuje da predmetni obiteljski doplatci i porezni odbitak za uzdržavano dijete čine obiteljska davanja, koja potpadaju pod Uredbu o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i koja ne podliježu nikakvom smanjenju ili izmjeni zbog činjenice da korisnik ili članovi njegove obitelji borave u državi članici različitoj od one koja ih dodjeljuje.

 

Stoga uredba zahtijeva strogu ekvivalentnost između iznosa obiteljskih davanja koja država članica isplaćuje radnicima čiji članovi obitelji borave u toj državi članici i onima čiji članovi obitelji imaju boravište u drugoj državi članici. U tom pogledu Sud ističe da – s obzirom na to da se ne uzimaju u obzir razlike u razinama cijena unutar države članice koja isplaćuje davanja – razlike u kupovnoj moći između država članica ne opravdavaju to da država članica toj drugoj kategoriji osoba može isplatiti davanja u iznosu različitom od onoga koji se dodjeljuje osobama iz prve kategorije.

 

U tim okolnostima, Sud je istaknuo da sporno austrijsko zakonodavstvo, s obzirom na to da provodi prilagodbu obiteljskih davanja ovisno o državi boravišta korisnikove djece, čini povredu Uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

 

Kad je, potom, riječ o obiteljskim davanjima i svim poreznim povlasticama na koje se odnosi Komisijina tužba, Sud podsjeća na to da pravo Unije zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju u području socijalne sigurnosti koja se temelji na državljanstvu radnika migranta. Međutim, sporni mehanizam prilagodbe, s obzirom na to da se primjenjuje samo u slučaju boravka djeteta izvan austrijskog državnog područja, uglavnom pogađa radnike migrante zato što postoji veća mogućnost da njihova djeca borave u drugoj državi članici.

 

Usto, budući da velika većina radnika migranata na koje utječe taj mehanizam potječe iz država članica u kojima je razina troškova života niža od one u Austriji, oni primaju obiteljska davanja kao i socijalne i porezne povlastice u manjem iznosu od onih koji se dodjeljuju austrijskim radnicima.

 

Posljedično, taj mehanizam prilagodbe čini neizravnu diskriminaciju na temelju državljanstva koja, u svakom slučaju, nije opravdana. U tom pogledu Sud ističe da radnici migranti sudjeluju na isti način kao i nacionalni radnici u određivanju i financiranju iznosa doprinosa na kojima se temelje predmetni obiteljski doplatci i porezne povlastice a da se pritom ne uzima u obzir mjesto boravišta njihove djece. Prema mišljenju Suda, iz toga slijedi da sporno austrijsko zakonodavstvo čini također i povredu Uredbe o slobodi kretanja radnika u Uniji.

 

S obzirom na navedeno, Sud je u cijelosti usvojio tužbu zbog povrede obveze koju je podnijela Komisija.