Novosti

21. 11. 2023.

Proširena primjena Kolektivnog ugovora za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

NHS - Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu ministar nadležan za rad donio je Odluku o proširenju primjene Kolektivnog ugovora za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Primjena Kolektivnog ugovora za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine« broj 93/23) zaključenog dana 29. lipnja 2023. proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti prijevoza i skladištenje područje H, odjeljak 50, skupina 50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika i skupina 50.2 Pomorski i obalni prijevoz robe Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/07).

 

Odluka o proširenju stupa na snagu 1. prosinca 2023. i objavljena je u »Narodnim novinama«.

 

Kolektivni ugovor za pomorce na brodovima koji obavljaju prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu