Novosti

20. 01. 2022.

Prosječna plaća za mjesec studeni 2021. godine

DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za studeni 2021. iznosila je 7 333 kune, što je nominalno više za 2,7%, a realno za 2,0% u odnosu na listopad 2021.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za studeni 2021. iznosila je 9 915 kuna, što je nominalno više za 3,3%, a realno za 2,6% u odnosu na listopad 2021.

 

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2021. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 11 160 kuna, a najniža je isplaćena u Zaštitnim i istražnim djelatnostima, u iznosu od 4 546 kuna.

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2021. bila je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 16 279 kuna, a najniža je bila u Zaštitnim i istražnim djelatnostima, u iznosu od 5 816 kuna.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za studeni 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 6,8%, a realno za 1,9%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za studeni 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 5,6%, a realno za 0,8%.

 

Za razdoblje od siječnja do studenoga 2021. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 115 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 5,5%, a realno za 3,1%.

 

Za razdoblje od siječnja do studenoga 2021. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 9 578 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. nominalno više za 4,1%, a realno za 1,8%.

 

U studenome 2021. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je u odnosu na listopad 2021. više za 4,2%. Najveći broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti zdravstvene zaštite (183), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (158).

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za studeni 2021. iznosila je 41,17 kuna, što je u odnosu na listopad 2021. niže za 1,4%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 2,2%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za studeni 2021. iznosila je 55,67 kuna, što je u odnosu na listopad 2021. niže za 0,8%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 1,0%.

 

Medijalna neto plaća za studeni 2021. godine iznosila je 6 149 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8 042 kune.