Novosti

13. 10. 2023.

Seminar za mlade u Ljubljani

U sklopu projekta Time4Quality Jobs, koji provodi Europska konfederacija sindikata (ETUC), održana je edukacija za mlade sindikaliste u Ljubljani 10. i 11. listopada 2023. godine.

Na seminaru su bili sindikalni predstavnici iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Srbije, Slovenije i Hrvatske.

Prvog dana seminara predstavljen je izvještaj o mladima na slovenskom tržištu rada koji je provela Europska konfederacija sindikata (ETUC). Istraživanje je ukazalo na stalnu neizvjesnost s kojom se mladi suočavaju na tržištu rada tijekom posljednjeg desetljeća, posebice nakon gubitka radnih mjesta zbog COVID-19 krize, koja je posebno pogodila uslužne djelatnosti. Ključni izazov predstavlja prekarni rad, obuhvaćajući ugovore na određeno vrijeme, rad na crno, honorarne poslove i slične oblike zaposlenja, što znatno utječe na njihova egzistencijalna pitanja, pa čak i na odluke o preseljenju u drugu državu. U Europskoj uniji, više od trećine mladih radnika zaposleno je na privremenim ugovorima o radu. Međutim, u Sloveniji taj udio doseže čak 42%, što je iznad prosjeka EU-27 koji iznosi 36%. Takav oblik rada izlaže mlade opasnosti od socijalne isključenosti i siromaštva, zbog potencijalnog rizika neisplate plaća i ne uplate obaveznih doprinosa u mirovinske fondove.

 

 

Drugog dana seminara održane su usporedne radionice "Mladi na tržištu rada" i "Mladi u sindikatima," tijekom kojih je analizirano kako se mladi suočavaju s izazovima na tržištu rada te kako sindikati mogu pridonijeti rješavanju njihovih problema. Na radionici su pažljivo razmotrene politike usmjerene na zapošljavanje mladih, poticanje njihove motivacije za stalno usavršavanje, osiguravanjem prikladnog stručnog osposobljavanja za poslove koje obavljaju, jačanje njihove uključenosti i doprinosa u sindikalnim organizacijama.

 

Iz Hrvatske su na seminaru sudjelovali predstavnici Sindikata kabinskog osoblja zrakoplova, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i Nezavisnih hrvatskih sindikata (Izabela-D. Mišić).

 

Izabela-D. Mišić