Novosti

06. 05. 2022.

Zna li Vlada RH da je potpisala Kolektivni ugovor protivno međunarodnoj konvenciji?

Izvor: SDLSN RH

Zagreb, 6. svibnja 2022. – SDLSN RH je predsjednika Vlade RH pozvao da, kao poslodavac, poštuje zakonodavstvo RH, kao i međunarodne instrumente te spriječi nepovoljnije postupanje tijela državne uprave prema sindikatima koji nisu potpisnici Kolektivnog ugovora u odnosu na sindikate koji kao reprezentativni djeluju ponajprije u represivnom aparatu države, odnosno da omogući jednaka prava svim sindikatima koji djeluju na području državne službe.

 

Naime, odredbom članka 94. danas potpisanog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike utječe se na djelovanje i organizaciju sindikata tako što se sindikalne povjerenike sindikata potpisnika stavlja u povoljniji položaj u odnosu na one koji nisu potpisnici, a što nije zakonita svrha reprezentativnosti. Reprezentativnost, po zakonu, ne služi tome da bi se omogućilo nejednako postupanje prema sindikalnim povjerenicima ovisno o njihovoj reprezentativnosti, odnosno ovisno o tome je li im zakonom omogućeno pregovaranje i potpisivanje kolektivnog ugovora.

 

Nepojmljivo je da bi čelnik državnog tijela dostavljao na očitovanje Pravilnik o unutarnjem redu sindikatu koji, primjerice broji pet članova u tom državnom tijelu uprave, a ne i sindikatu koji u istom tijelu broji stotine članova. Ovakvom odredbom čl. 94. im se upravo to omogućava. Na taj način Vlada RH pogoduje policijskim sindikatima, što je zabrinjavajuće.

 

Odbor za slobodu udruživanja Upravnog odbora Međunarodne organizacije rada dao je Mišljenje kako povoljnije ili nepovoljnije postupanje prema određenom sindikatu može utjecati na odluku radnika pri izboru sindikata u koji će se učlaniti te je takvo postupanje suprotno Konvenciji broj 87, koju je RH potpisala i ratificirala.

 

I dok nam je donekle shvatljivo da policijski sindikati „ne znaju“ za odredbe međunarodnih konvencija, posve je neočekivano da s istima nije upoznata Vlada RH čiji pregovarački odbor je potpisao Kolektivni ugovor.

 

Tražimo od premijera da osobno ili putem resornog ministarstva uputi čelnike državnih tijela da su dužni jednako postupati prema sindikalnim povjerenicima koji djeluju u tom državnom tijelu neovisno o tome radi li se o sindikatima potpisnicima Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Također, još jednom pozivamo Vladu RH da se izmijene odredbe Zakona o reprezentativnosti i da se državnim službenicima i namještenicima omogući sudjelovanje u kolektivnim pregovaranju kako je to omogućenom javnima, a što se vidi i iz odredba Temeljnog kolektivnog ugovora koje ne pozivaju ne diskriminaciju te jednako tretiraju sve sindikalne povjerenike.